Drag fergekai åpnes

Ombyggingen av ferjesambandet Drag-Kjøpsvik har kommet godt i gang. Nå gjenåpnes sambandet for trafikk etter å ha vært stengt i to måneder.

Fra 1. november gjenopptar ferjen MF Vardehorn sin vanlige rute.

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når de to ferjeleiene står ferdig i desember 2022 setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (el-ferjer) i begge samband som krysser Tysfjorden.

Ombyggingen vil også å gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Samtidig bygges servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende (universell utforming).

Den 3. januar 2022 stenger sambandet E6 Bognes-Skarberget i tre måneder. Også det for ombyggingen.

Da rutes all trafikk over Drag-Kjøpsvik og det settes inn to ferjer der. Det betyr flere biler på vegen og at trafikken i perioder kan gå tregere enn normalt.

Statens vegvesen oppfordrer derfor alle til å kjøre ekstra aktsomt. Sett av mer tid til reisen, reduser farten og vis særlig hensyn til skolebarn, andre myke trafikanter til de som jobber med ombyggingen på ferjeleiene.

Ferjeleiene på Drag og i Kjøpsvik kommer fortsatt til å være en byggeplass i lang tid fremover. Dette vil skape noen lokale utfordringer.

Oppstillingsplassene på ferjeleiene vil få et midlertidig dekke av grus. Statens vegvesen og entreprenøren Peab Anlegg AS vil iverksette nødvendige støvdempende tiltak.

Men i perioder kan de som bor i nærheten, eller har sitt virke i nær tilknytning til anleggsområdene, komme til å oppleve støy og støv fra arbeidet.