Bøtunnel er åpen

Fra i går ble det fri ferdsel gjennom Bøtunnelen i Ryggedalen. Det blir ikke kolonnekjæring igjen før mandag 15. november, opplyser Statens vegvesen.

– Nå blir det en periode med åpen tunnel, der folk slipper å forholde seg til ledebil og bestemte klokkeslett.

Vær likevel oppmerksom på nedsatt hastighet utenfor, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Årsaken til kolonnepausen er at entreprenøren i hovedsak skal arbeide på utsiden av tunnelen. Dette skal ikke hindre trafikken.

– Mesteparten av anleggstida er det nødvendig med kolonner og stengninger, men nå blir det altså en pause som bøfjerdingen og andre sikkert setter pris på, sier Bjørnbakk.

Perioden med fri ferdsel starter fredag 29. oktober klokka 07:00.

Gjenopptar kolonner 15. november 2021.

Fra mandag 15. november klokka 17:00 fortsetter kolonnekjøringen igjen.

Før arbeidene begynte kom det mange innspill på hvordan kolonnetidene bør være.

– Vi kan dessverre ikke gjøre alle til lags, men nå er det laget et opplegg ut fra en samlet vurdering.

Mesteparten av døgnet vil trafikken gå i én retning av gangen, men det er også lengre stengeperioder, for eksempel på grunn av sprengning, opprydding, maskiner i kjørebanen, sikkerheten til arbeidere og trafikanter, og generell fremdrift.

– Vi stenger når det er minst trafikk, men det er dessverre noen det ikke passer for. Flere gjennomslipp på natta vil bety tidligere eller lengre stengt på kvelden.

Det er det mange som vil unngå. Likevel, vi vil jevnlig evaluere opplegget sammen med entreprenøren som gjør jobben.

Vi har god dialog med kommunen, som også samler opp innspill til oss. I arbeidet med å gjøre tunnelen tryggere er vi helt avhengig av redusert trafikk og stengninger, men akkurat nå har vi mulighet til å lette på byrden en periode, avslutter Bjørnbakk.