Venter på soning

 Tre år etter at en vesteråling ble dømt til 4 års fengsel for en alvorlig forbrytelse har han fortsatt ikke startet soningen. Dette reagerer offeret sterkt på, da han ble hardt kvestet i hendelsen for 5 år siden.

– Det at han ikke har sonet, er en hån mot meg. Det ser ut til at samfunnet ikke har gjort nok for å få mannen til soningen. Og det ser ut til at han slipper unna ved å trenere, sier voldsoffer Elias Heggelund til nettavisen VOL.

Han mener den dømte forlengst burde vært satt inn for å sone straffen på 4 år og 3 måneders fengsel. Dette har ikke skjedd og Heggelund har ikke fått noen forklaring på hvorfor.

Det var en villet påkjørsel med bil som skjedde på Frøskelandsfjellet, der den dømte kjørte på Heggelund slik at han kom i klem ved døra på sin egen bil. Foten ble nesten revet av og måtte senere amputeres. Voldsofferet mener selv dette kunne sammenliknes med et drapsforsøk.

Den dømte ble funnet skyldig på alle punkter ved dom både i Vesterålen tingrett og senere i Hålogaland lagmannsrett. Dette er altså nå 3 år siden, uten at dommen er blitt sonet slik retten vedtok.

Offeret sier til nettavisen VOL at han ikke skjønner hvordan samfunnet kan godta at voldsmannen lever fritt og normalt, uten å innfri den soningen han ble dømt til. Selv har han fått en livslang skade, mens gjerningsmannen ser ut til å slippe unna reaksjonen.