Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Plass nok til brannbil

 Steinsvik Hus AS avviser at det ikke er plass til brannbil og liftbil ved de nye blokkene på Kjempenhøy. Det er satt av 3 store felt og denne planen ble godkjent i april 2019 av Sortland kommunes saksbehandler.

-Hvorfor blir aldri Sortland Kommune ferdig med en sak som det er blitt gitt klarsignal på? Er det slik at alle under etater i kommunen går gjennom byggesakene for å finne noe på deres byggesaksbehandlere?

Dette er kommentaren fra prosjektleder Jan Gunnar Eilertsen hos Steinsvik hus og entreprenør AS, etter at Sortland brann og redning nylig etterlyste plass til brannbiler på Kjempenhøy.

Steinsvik Hus legger ved den godkjente planen som viser at det er tegnet inn 3 plasser med 8 meter bredde og 14 meter lengde, der man tenker at brannbiler kan ta oppstilling ved eventuelt brann i området.

Bakgrunnen for dette er et nylig brev fra Brannvesenet der man påpeker at det ser ut til å mangle riktig dimensjonerte plasser for liftbilen, som trenger både stor plass og solid underlag.

-Dette ble avklart i mellom deres saksbehandler Mona B Hansen og vår arkitekt, firma NSW, i april måned 2019. Det ble da sendt inn informasjon om oppstillingsplasser som ivaretok kravene som brannkonseptet beskrev, påpeker prosjektleder Eilertsen.