Påkjøring uten straff

En bilfører fra Øksnes slipper å sone noen straff etter en påkjørsel der han traff to barn som stod i vegkanten. Det var 21. september 2015 at den tiltalte bilføreren om kvelden kjørte på fylkesveg 993 fra Myre mot Sommarøy. Vegen er smal og uten plass for fotgjengere eller syklister. De to barna som var involvert hadde da gått av syklene sine og stilt seg helt ytterst på vegkanten. Likevel traff tiltalte dem med bilen på høyre side. Bilen hadde bare nærlys på. Ei jente ble kastet forover i sammenstøtet, havnet utenfor veien og landet i sjøkanten nedenfor veien. Hun ble påført hjerneblødning, brudd på hodeskallen og diffus hjerneskade. Jenta ble værende på sykehus i over en måned. En gutt ble også truffet av bilen og han fikk to brudd i ankelen. -Retten er kommet til at påkjørselen har sin årsak i uaktsomhet fra tiltaltes side. Barna kan ikke klandres. De hadde sett at tiltalte kom kjørende bak dem. De hadde stanset og gått av syklene og stilt seg helt ute på vegkanten for at tiltalte kunne passere. Tiltalte har under kjøringen ikke vist tilstrekkelig aktsomhet, skriver dommeren i Vesterålen tingrett. Politiet foreslo 21 dager betinget fengsel, men tingretten reduserte dette til 15 dager. Dommen er betinget og tiltalte slipper derfor å sone, om han ikke gjør nye lovbrudd. Tiltalte må betale 3.000 kroner i saksomkostninger. Barna blir ikke tilkjent noen skadeerstatning.