Winther is coming

Lofotkraft Holding AS har gitt bud på hele konsernet Vesterålskraft AS. Beløpet er foreløpig ukjent. Man vil garantere for dagens arbeidsplasser for de ansatte i ti år fremover.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft AS vil gjerne ha et regionalt kraftselskap (foto: Lofotkraft).

«Winter is coming» er en frase og et varsel kjent fra den berømte TV-serien «Game of Thrones». Lokalt er det direktør Arnt M. Winther som gjerne kommer til Sortland og overtar Vesterålskraft AS

-Vi mener at det å bygge et større energikonsern i regionen er til det beste for våre eiere, kunder og ansatte, sier direktør i Lofotkraft Holding AS, Arnt Winther.

Tidligere i mars gikk konsernstyret i Vesterålskraft inn for en løsning med Troms Kraft/Arva. Nå vil de også behandle budet fra Lofotkraft.

-Det skjer store endringer i vår bransje, med en utvikling mot færre og større enheter også her nord. Bakgrunnen til dette er at myndighetene har et uttalt ønske om en slik utvikling og stadig endrer rammevilkårene for å stimulere til en slik utvikling av bransjen.

-Vi mener det er viktig for næringslivet og innbyggere i Lofoten og Vesterålen at vi har innflytelse regionalt på utviklingen av viktig infrastruktur, både strøm og fiber, fortsetter Arnt Winther. -Vi tror dette sikres best ved at vi slår sammen virksomhetene til Lofotkraft og Vesterålskraft.

En sammenslåing vil gjøre det mulig å bygge et sterkere regionalt konsern, som kan sikre trygg og effektiv produksjon og distribusjon av fornybar energi til lokalsamfunnene i regionen vår.

Begge konsernene har satset på lokal utbygging av et høyhastighets fibernett med Altibox som innholdsleverandør, disse selskapene vil også ha store fordeler av å utvikle seg videre sammen.

Det er Lofotkraft Holding AS som har gitt bud på konsernet Vesterålskraft. En eventuell sammenslåing av konsernene vil ikke øke nettleien verken i Lofoten eller Vesterålen.

-Vi ser på potensialet til å kunne drive de ulike forretningsområdene mer effektivt samlet, enn hver for seg, som stort. Uttaket av synergieffekter vil i fremtiden ha en positiv påvirkning på både det å være kunde og eier av det nye konsernet.

I budet til Vesterålskraft ligger også en jobbgaranti for alle ansatte i 10 år.

-Vi har behov for alle “gode hoder og hender” i tiden framover, for å møte de utfordringene fornybarnæringen opplever, fortsetter Winther. Derfor inneholder budet til Vesterålskraft en jobbgaranti for dagens ansatte i Vesterålskraft.

-Vi kjenner Vesterålskraft godt fra tidligere prosesser mellom selskapene, og vet at vi utfyller hverandre kompetansemessig. Derfor ser vi store muligheter for at vi sammen kan utvikle oss til et sterkere konsern, sier Winther.

Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra Lofotkraft.