Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vil beholde garasjen

Steinsvik vil ikke kutte ned på garasjeanlegget på Kjempenhøy, men gjerne dekorere betongveggen mot Kiwi med hengeplanter som humle. Eller utsmykke veggen med kunst.

Hengeplanter vil dekorere garasjeveggen mot Kiwi (skisse: NSW arkitektur).

– Vi har foreslått at garasjeveggen, med sitt innbydende trappearrangement, dekoreres med hengeplanter av humle. På en slik måte vil den ikke fremstå som en bastant vegg. Eventuelt kan den gis kunstnerisk utsmykking.

Dette skriver faglig leder Ole Wiig i NSW arkitektur, i et nytt innspill til Sortland kommune.

Bakgrunnen er altså at Steinsvik entreprenør har bygget garasjeanlegget på Kjempenhøy mye større enn det var godkjent. Både høyde og bredde overstiger de første planene.

Sortland kommune la ned krav om byggestans, straks man oppdaget dette. Deretter har kommunen bedt om nye planer eller ny reguleringsplan.

Garasjen er altså ferdig oppsatt og man ønsker ikke å rive noe av dette. Steinsvik Hus og Entreprenør AS har i flere runder søkt om «tilgivelse», men ikke blitt hørt.

Utformingen av garansjeanlegget og uteområdet er blitt ganske annerledes enn det først var planlagt og godkjent av kommunen.

Slik skulle det bli, ifølge de planene og skissene som var lagt frem i 2017 for Sortland kommune.

Nå er spørsmålet om Sortland kommune kan godta de nye justeringene, der det ikke blir særlig kutt i antall garasjeplasser, men utvendig vegg dekoreres med grønnplanter.

Høydeforskjellen mellom bakken og garasjedekket er blitt mye større. Det vil man nå kompensere med to innglassede løftplattformer, som står til fri bruk.

Et justert trappeløp vil nå få «elefanttrinn», slik at man kan sitte i disse og nyte ettermiddagssolen, med utsikt mot Kiwi og El-Team-bygget.

Først var det planlagt 94 leiligheter på Kjempenhøy, men dette er justert ned til 78. «Blokk 2» er derfor bygget en smule mindre enn tiltenkt.

Alle verandaer vil nå bli «innglasset». Det skal fortsatt være en åpen havnepromenade omkring byggene, slik at kyststien fra Byplanen beholdes.

Havnepromenaden skal beholdes omkring byggene. Alle verandaer blir innglasset (foto: NSW arkitektur).

Saken får altså nå en ny runde med saksbehandling i Sortland kommune, og spørsmålet er om kommunen vil snu, når det kommer grønnplanter på garasjeveggen.

Et krav om å rive den delen av garasjeanlegget som ikke følger tegningen, er så langt ikke satt frem fra kommunen. Et slikt krav vil få store økonomiske konsekvenser.

Kommunen har krevd en helt ny reguleringsplan, men åpnet for en enklere saksbehandling dersom Steinsvik Hus og Entreprenør AS kommer med akseptable justeringer.