Ledigheten påvirkes

Etter flere måneder med redusert ledighet, øker antall ledige også i Nordland. Virkningene av korona-nedstengningen i Bodø kan umiddelbart leses i ledighetstallene. Her er det nær 100 prosent økning i permitteringene fra forrige måned. Det har gått verst utover unge kvinner.

– Næringslivet i Bodø er hardt rammet av bråstoppen, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.  – Spesielt er det handel, reiseliv og service som merker virkningen av koronatiltakene. Innen disse næringene er det mange unge kvinner sysselsatt.

Helt ledige arbeidssøkere i Bodø har økt med 61 prosent siden februar, og er prosentvis klart høyest økning i Nordland. For fylket som helhet er økningen på 8,4 prosent.

– Flere av de øvrige Salten-kommunene er typiske utfartskommuner i påsken, og vi er spente på hvordan ulike restriksjoner vil påvirke omsetningen i næringslivet og ledighetsutviklingen i disse områdene, sier Cathrine Stavnes.

I mars i fjor var 15 114 nordlendinger registrert som arbeidssøkere hos NAV. Til tross for et år med korona med mye permitteringer og kraftig økning i arbeidsledigheten i fylket, er vi nå nede på et mye lavere nivå, og det er grunn til forsiktig optimisme i tiden fremover.

Selv om enkelte næringer er blitt hardt rammet av pandemien det siste året, er Nordland blant de fylkene som er minst berørt av effektene av korona på landsbasis, viser Indeks Nordland. Grunnlaget for en positiv utvikling på sikt er derfor til stede i fylket.

– Noe av forutsetningen for å lykkes er at vi klarer å beholde de kompetente hoder og hender vi allerede har i fylket, sier Stavnes.

– Vi må sikre at det er godt kjent hvilke muligheter som nå finnes for å fullføre videregående opplæring og gjennomføre utdanning. Dette øker muligheten for å inkludere flere i arbeidslivet i Nordland.

I tillegg til dette vil vi ha behov for å rekruttere arbeidskraft til fylket, både fra inn- og utland.