Kunstmuseum i Bodø

-Dette er en fantastisk nyhet for kunstfeltet i Nord-Norge og i Nordland, sier Kirsti Saxi, om støtten til et kunstmuseum i Bodø.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi er svært fornøyd med at Regjeringens museumsmelding nå legger til rette for at Nordland endelig kan ha en kunstinstitusjon som vil være en del av den nasjonale infrastrukturen på kunstfeltet.

-En avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø vil ikke bare gi flere nye, spennende kunstopplevelser, men vil også bedre ivareta eksisterende kunst i Nordland og i Nord-Norge, sier en opprømt fylkesråd Saxi.

Kulturminister Abid Raja har i dag lansert en ny museumsmelding, der Kunst i Nord også lanseres som et nytt satsningsområde, og der en egen avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø anerkjennes.

-Nordland fylkeskommune startet i juni 2020 arbeidet med å få en egen avdeling av Nordnorsk kunstmuseum lagt til Nordland. Dette gjorde vi fordi vi over lang tid har kjent behov for å ha en institusjon i fylket som både kan produsere kunstutstillinger.

Dessuten aktiviteter, formidle kunst, og ikke minst også ha museale funksjoner som ivaretakelse og konservering av samlinger og kunstverk, underbygger Saxi.

I dag er det flere samlinger i Nordland som fylkesråd Saxi mener fortjener å få nytte av kompetansen som ligger hos Nordnorsk kunstmuseum.

Saxi er imidlertid veldig tydelig på at dette betyr en utvidelse av Nordnorsk Kunstmuseums aktivitet i landsdelen, og ikke en begrensning.

-Jeg gjentar det gjerne, fordi jeg vet at noen er bekymret for det. Men en etablering i Bodø skal ikke skje på bekostning av eksisterende aktivitet i Tromsø. Faktisk så har kulturministeren slått fast at også museet i Tromsø skal styrkes, påpeker Saxi.