Vinner på elbilen

Sortland kommune gir likevel El-Team oppdraget på elektroavtale. Laveste pris, kombinert med lave eksosutslipp og elbil, gir topp score. Nå kjøper El-Team 5 nye el-arbeidsbiler.

– Elbil er fremtiden, sier daglig leder hos El-team AS, Mads Røkenes.

– Det er selvsagt hyggelig at Sortland kommune nå tildeler oss rammeavtalen på elektro, sier Mads Røkenes, daglig leder i El-Team AS.

– Vi er fornøyd med at de nå har gjort en ny og grundigere vurdering av vårt tilbud.

Vi mener jo selv at vi var best på både pris, bemanning og miljø, og da er det hyggelig å vinne frem, sier Røkenes.

Avtalen betyr jobb for anslagsvis 2-4 personer i avtaleperioden for El-Team AS.

Kommunen lyste tidligere i år ut konkurranse om ny rammeavtale på elektriker-tjenester og utstyr. Det kom inn tre tilbud, som ble vurdert opp mot hverandre på ulike kriterier.

I vurderingen av tilbudene vektla kommunen «miljø» med 20%, kompetanse med 20% og pris med 60%.

Valget stod i finalen mellom Elektro-Installasjon AS og El-Team AS, der sistnevnte hadde lavest pris, men likevel ikke nådde opp i første runde.

El-Team tapte første runde på en vurdering av firmabilene og eksosutslipp. Kommunen strøk nemlig El-Teams oppførte elbil i vurderingen.

Saksbehandler mente dette ikke var en typisk yrkesbil for elektrikere. Det klaget firmaet på.

Etter en ny vurdering har altså kommunen innrømmet at det ikke var riktig å stryke elbilen. Da vinner El-Team både på pris og miljø.

– Vi satser mye på miljø, sier Mads Røkenes. – Vi har blant annet taket på elteambygget fullt av solceller og produserer mye av vårt eget strømforbruk.

Vi kan også love at vi skal fornye bilparken vår etter hvert. Vi legger i disse dager inn en bestilling på 5 nye elbiler og vil fortløpende fornye hele bilparken.

Målet i henhold til vår miljøplan er at 50% av alle yrkesbilene i 2025 skal være elbiler, sier Mads Røkenes.

El-Team har en høy miljøsertifisering, med ISO 14001, som er godt over kravene til det mer allmenne Miljøfyrtårn.