Vilt og vakkert vedtak

Politikerne i Sortland åpner for at det kan bli både ny trapp og inngang fra Torggata til bedriften «Vill og Vakker», som har søkt om å få bygge dette ut på deler av dagens fortau.

Midt på fronten av Hammergården vil det nå bli bygget en trapp og ny inngang. Det har også tidligere vært inngang og trapp her, og bedriften som ønsker å ta i bruk lokalene er helt avhengig av dette.

Forslaget som ble vedtatt av formannskapet i dag innebærer at selskapet får en dispensasjon, betinget av at trapp og inngangsparti ikke vil medføre noen trafikkfare. Utforming og lyssetting må også være avklart med Sortland kommune før det gis brukstillatelse.

Det vakte en del oppsikt da rådmannen i Sortland mente bedriften måtte betale for utvidelse av fortauet langs hele Torggata, som motytelse for å få bygge trapp. Dette ville kanskje kostet opp mot 10 millioner kroner, ettersom det måtte bygges fortau med brostein i 2 meters bredde.

Vill & Vakker Medispa AS ønsker å flytte sin virksomhet til Torggata 10. Det er søkt om tillatelse til bruksendring og ombygging av 1. etasje fra bolig til forretning. Tiltakshaver ønsker å ha inngangen direkte fra Torggata. Nesten hele den nye trappen vil ligge på kommunens fortau, og bedriften var derfor avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanen.

Rådmann Randi Gregersen anbefalte politikerne å innvilge søknaden, med vilkår om nytt fortau. Det fikk Høyres Silvia Ovik til å reagere og hun kritiserte rådmannen for forslaget. Også partifelle Roar Wessel Olsen mente rådmannens krav i praksis ville være umulig å imøtekomme for en liten lokal bedrift.

Et forslag fra Karl Erling Nordlund (SP) fikk enstemmig oppslutning i formannskapet. Her innvilger man søknaden, men dispensasjonen gis bare til Vill og Vakker medispa AS. Om andre skal bygge videre på dette, må det fremmes ny søknad.

Dermed har politikerne gitt grønt lys for ny inngang til første etasje av Hammergården, slik det en gang også var. Inngangen nå vil få trapp fra begge sider, med en dobbeldør inn til de nyoppussede lokalene til Vill og Vakker medispa AS. Fortauet utenfor skal fortsatt ha vel en meters fri passasje.