Vil se fullmakter

Konsulenter som tar oppdrag for andre, der Sortland kommune er «motpart», må heretter være tydelige på hvilke fullmakter man har. Sortlands rådmann har nå skjerpet inn dette kravet.

Rådmannen i Sortland, Randi Gregersen, ønsker å se alle fullmakter fra private konsulenter, før Sortland kommune tar disse inn som part i saksbehandlingen.

En av de mest brukte private konsulentene i Sortland er Rolf M. Lossius via sitt firma Alpha Konsulent AS. Han har den senere tid tatt på seg flere kompliserte saker, der kommunen nærmest er «motpart». Han har nå fått beskjed om å legge frem alle sine fullmakter, før han får delta i videre saksbehandling som «part». De to sakene som har aktualisert dette er vegen på Strandskog og steinbruddet på Kringelen.

-Denne nye praksisen fra kommunen betyr en del merarbeid. Jeg forventer jo at man da håndhever disse reglene overfor alle konsulenter som kommunen møter, sier Rolf Lossius i en kommentar til Vesterålnytt. Han har imidlertid nå skaffet skriftlige fullmakter fra sine oppdragsgivere og oversendt disse til kommunen.

-Etter en intern gjennomgang av våre rutiner i Sortland kommune ble vi oppmerksomme på §12 i Forvaltningsloven. Her står det at om en person opptrer som fullmektig for en eller flere parter skal vedkommende legge frem skriftlig fullmakt. Det er et unntak for advokater. Vi ønsker ryddighet i samarbeidet og har nå endret praksis slik at vi fyller lovens krav, sier rådmann Randi Gregersen til Vesterålnytt.

-Jeg har ingen vansker med å skjønne kommunens krav om å følge lover og regler. Denne nye praksisen kom imidlertid litt uventet og brått på. Sortland er jo en ganske oversiktlig kommune og jeg har ikke opplevd dette som noe problem tidligere. Jeg har også bred kontakt med andre konsulenter og disse har ikke hørt noe om endret praksis fra kommunen, sier Lossius. Han vil nå fortsette sin jobb som konsulent, men med litt flere papirer og litt mer formalisert saksgang.