Nå kommer P-avgift

Skibsgården på Sortland har vært tidlig ute med det meste og nå blir man trolig først med P-avgift også. Det vil være 3-timers frigrense, men ut over dette blir det avgift pr time.

Parkeringsplassen mellom Skibsgården og Kulturfabrikken er alltid nesten full. Her blir det derfor første område man tester ut 3 timers parkering, med avgift ut over dette.

Allerede nå er det flere steder i Sortland sentrum man ser skilt med maksimalt 3-timers parkering. Mellom Skibsgården og Kulturfabrikken er det slik, og her er parkeringsplassen stort sett alltid full. For å hindre langstidsparkering måtte man innføre dette i fjor og neste skritt er altså å begynne med fortløpende håndhevelse. Det betyr P-avgift for de som vil stå over 3 timer, med kanskje 12 kroner pr time for ekstra tid.

Senterleder Bjørn Heireng mener Skibsgården kan ta et pilotprosjekt for dette i Sortland. Etterhvert vil trolig systemet kunne komme i hele sentrum. -Vi tenker å ha kameraovervåkning der bilnumrene registreres. Står man lenger enn 3 timer, må man betale. Vi vil sette opp en automat inne på senteret og her kan du registrere deg én gang. Man blir da trukket for de ekstra timene en står parkert når bilen står på samme plass lenger enn tre timer. Det skal være så enkelt for brukeren som mulig, sier Bjørn Heireng til Bladet Vesterålen.

Bakgrunnen for dette er for lite parkeringsplasser i Sortland sentrum, selv om det totale antallet er ganske stort. -Vi har egentlig veldig mange parkeringsplasser i byen totalt sett, men måten det blir brukt på i dag er ikke hensiktsmessig. Vi ser blant annet at folk reiser bort i tre uker og lar bilen stå i sentrum, sier byplanlegger Kristine Røiri til nettavisen VOL. Hun mener det både er viktig å rydde opp i parkeringskulturen, skape plass til kunder som skal handle og gi folk et ekstra påskudd for å la bilen stå litt utenfor sentrum.

Tidsbegrenset parkering vil gjelde fra Kulturfabrikken til og med Sortland senter (Elkjøp). Sortland kommunen vil nå sende ut brev til alle gårdeiere i det området, for å få en oversikt over parkeringsbehovene. -Nå må vi finne ut av hvor mye parkering vi trenger i sentrum. Blant annet beregnes gjerne én bil per leilighet, én bil per 75 kvadratmeter kontorareal og så videre, sier Røiri til VOL.

Leder i Sortland næringsforening, Marius Steiro, er også positiv til forslaget om 3-timers P-grense og dermed større omløp på plassene i byen. Han mener dette vil være positivt både for de frittliggende butikkene og for kjøpesentrene. Når det blir omløp på p-plassene, vil det også bli lettere for kundene å finne en ledig plass.

Næringssjef Håvard Hamansen Wallstad og Ivar Steiro, fra næringslivets arbeidsgruppe, påpeker at man nå først må gjøre en felles kartlegging av behovene for parkering. -Deretter må det finnes løsninger som er best mulig for alle parter, sier Ivar Steiro til BLV. Det er altså Sortland kommune, politikerne, næringslivet og gårdeierne som nå har gått sammen for å se på situasjonen med parkering i byen. Bakgrunnen er at nye bygg og reguleringer har fjernet en del parkeringsareal, mens behovet egentlig har økt.