Sortland får sjefen

Etter en runde med de ansatte i etaten har politimester Tone Vangen nå endelig bestemt at Sortland skal få GDE-sjefen for Lofoten og Vesterålen. Valget stod mellom Svolvær og Sortland.

Politimester Tone Vangen i nye Nordland politistrikt har nå fastsatt sin organisering med GDE-sjefer i nordfylket. Narvik og Sortland som valgte plasser, ut fra at dette er de største kontorene. På Sortland vil nå lensmannen dermed få ekstra oppgaver (fotomontasje).

Forrige uke ble det kjent at politimester Tone Vangen mente at Sortland ville være det naturlige stedet for sjefen i Geografisk Drifts-Enhet (GDE) for Lofoten og Vesterålen. Det kom straks heftige protester fra Svolvær, der både ansatte og ledelsen i Vågan kommune gikk ut og mente denne vurderingen var feil. I går hadde politimesteren møte med de ansatte i Lofoten og nå er det klart at hun står fast på sin beslutning.

Plasseringen av GDE-sjefen på Sortland betyr ikke særlig mye verken i antall stillinger eller andre ressurser. Lensmannen i Sortland får bare noen ekstra oppgaver og ellers blir politiets drift som tidligere ved de lokale stasjonene i Lofoten og Vesterålen. Dette er et ledd i den store «nærpoliti-reformen» som etaten nå er i full gang med å gjennomføre. Blant annet blir Midtre Hålogaland Politidistrikt borte, mens Lofoten og Vesterålen heretter vil ligger under Nordland politidistrikt, med øverste sjef i Bodø.

Politimesteren er Tone Vangen. På Sortland er i dag Per Erik Hagen beordret til stillingen som regionlensmann. Han er altså bare i en midlertidig posisjon og jobben som lensmann i Sortland skal derfor formelt lyses ut snart. Den nytilsatte lensmannen vil også bli GDE-sjef for LoVe. Denne lensmannen blir nå også en del av politimesterens ledergruppe.

-Vi tar avgjørelsen til etterretning og så må vi se an prosessen videre. Lofoten og Vesterålen vil bli en veldig bra region, som vi også har vært historisk sett. Det er flinke folk over alt, og nå få vi også slått veksler på hverandre, som gjør at vi kan bygge en enda bedre polititjeneste i regionene, sier regionlensmann i Vesterålen, Per Erik Hagen, i en kommentar til nettavisen VOL+.

Innen den geografiske driftsenheten vil man samarbeide om vaktberedskap og etterforskning. Lederen vil ha et ansvar utnyttelse av ressursene og at man oppnår gode resultat i hele området. -Forandringen er at vi nå få en leder for et større geografisk område enn tidligere, og at vi kan hente ut synergier med tanke på kompetanse og personell på en enklere måte enn vi gjorde før, sier lensmann Hagen.