Vil koble Maurnes og Sortland

Vannverkene på Maurnes og Sortland skal kobles sammen. Velges det billigste alternativet, får ikke beboerne i Kvalsaukan sikkert vann ennå.

KringelSortland

Billigste løsning for å koble sammen Sortland og Maurnes vannverk er en «undersjøisk» ledning fra Selnes til Holmen, via Kringelneset. Prisen blir ca 16 millioner.

Politikerne har tidligere vedtatt at vannverkene på Maurnes og Sortland skal knyttes sammen. Nå er spørsmålet hvordan det bør gjøres. Fire ulike alternativ har vært drøftet, der det dyreste faktisk vil koste 50 millioner. Da legges ledninga fra Strand via Kringelhøgda, og det betyr at man må sprenge seg ned her for å gi en sikker trase.

Billigste løsning viser seg å være en undersjøisk ledning fra Selnes, over Sortlandsundet og til ytterst på Kringelneset. Derfra legges en ny undersjøisk ledning under Hognfjorden til Holmen, som kobles opp rett ved den nye kaia til Holmøy Maritime. Prislappen på dette er nær 16 millioner, viser anslagene så langt, og sikrer vann til Holmøy Maritime blant annet. Denne løsningen betyr imidlertid at eiendommene i Kvalsaukan ikke blir koblet på i første runde.

Formannskapet i Sortland skal vurdere dette på torsdag og rådmannen anbefaler at man velger billigste alternativ, og eventuelt kobler på Kvalsaukan om 4-5 år. Opp mot 4 millioner vil det deretter koste å gi kommunalt vann til husene i Kvalsaukan. Da må det legges en ny sjøledning nord for Kvalsaukbrua. Samlet pris her blir altså ca 20 millioner, og det er uansett den billigste løsningen, av de 4 som er utredet.

Når Maurnes og Sortland får felles vannverk kan alle abonnentene være sikret nok rent vann av god kvalitet, fra Storvannet og det kommunale renseanlegget der. I nødsfall kan man da eventuelt koble om og hente vann andre vegen, fra Maurnes til Sortland, om det skulle bli tørke eller oppstå forurensning.

Uansett løsning som velges for å koble vannverkene, så må også selve dammen ved Storvannet utbedres på sikt. Prisen for dette er antydet til 4 millioner. Det er dermed svært store investeringer som skal gjøres fremover, for å sikre innbyggerne i Sortland rent og trygt vann, i nok mengde. Dette vil i neste runde slå ut på regninga til abonnentene, som nok må se for seg en økning fremover på omkring 60% over de 4 neste årene.