Strandskog må få bedre vegkryss

Statens Vegvesen har satt foten ned for forslaget til regulering av Strandskogjordet. Her må det på plass bedre vegkryss, før utbyggingen.

Strandskogskisse

Statens Vegvesen avviser forslaget om en ny avkjørsel direkte fra hovedvegen om inn på Strandskogjordet. All trafikk må tas inn via krysset til Steirovegen, slår man fast.

Planene om Coop Extra Bygg på Strandskog ser ut til å bli litt forsinket. Planen som nå er lagt ut har fått Statens Vegvesen til å sette ned foten. Man sier klart ifra at de løsningene som er foreslått for inn- og utkjøring, ikke kan aksepteres.

I dag er det et kryss mellom Snekkervegen og Vesterålsgata, samt et kryss med Steirovegen. Vegvesenet mener det nye kjøpesenteret bør ta all trafikk via dagens kryss, som dermed må bygges ut og justeres slik at trafikken kan gli sikkert og greit. Det betyr et T-kryss med stor kapasitet, slik at trailere kan kjøre inn og ut fra Steirovegen. Et nytt felt på hovedvegen må komme (venstresving-felt) og en «dråpe» i Steirovegen for å sikre fotgjengere og syklister trygg passering.

Vegvesenet sier det har vært god dialog mellom Sortland kommune, utbyggerne og dem selv i denne saken. Problemet er at dette ikke er fulgt opp, slik at planen er justert for å imøtekomme kravet fra Vegvesenet. Da må man fremme en formell innsigelse, som betyr at planen ikke kan gjennomføres før denne er løst.

Omkrysset mellom Steirovegen og Vesterålsgata nå blir et slikt T-kryss som Statens Vegvesen ser for seg, så vil det gi konsekvenser for Byggmakkers avkjørsel. Dagens avkjørsel stemmer ikke med vedtatt reguleringsplan og må derfor fjernes. Byggmakker skal ha sin avkjørsel lenger nord, sammen med avkjøringen til småbåthavna. Byggmakker Per Strand as må dermed også i gang med sin vegbygging nå.

Uansett hva som bli resultatet her er altså at den fremlagte planen for Strandskogjordet nå må omarbeides, slik at kravene fra Statens Vegvesen blir oppfylt. Hvis ikke dette skjer, kan man ikke gå videre med prosjektet.