Vil ha mer kraft

En tredje kjøper har meldt seg for å overta Vesterålskraft. Styremøtet i Nordkraft-konsernet onsdag vedtok å legge inn bud, uten at pris og vilkår er offentlig kjent så langt.

Eirik Frantzen er direktør i Nordkraft og vil gjerne kjøpe Vesterålskraft (foto: Nordkraft).

Nordkraft eies av Narvik og Harstad kommuner, pluss nabokommunene. Narvik har hovedkontoret og største aksjepost.

Mens politikerne i Vesterålen gjerne vil selge sitt kraftselskap, ser man både i Svolvær, Tromsø og Narvik muligheter ved å kjøpe opp «lillebroren» i kraftmarkedet.

Det er fra tidligere kjent at både Troms Kraft og Lofotkraft har lagt inn bud på Vesterålskraft.

Politikerne i Bø, Sortland og Øksnes valgte før sommeren å utsette beslutningen om salg.

Nå er altså også Nordkraft kommet på banen og har meldt sin interesse for å overta i Vesterålen.

– Et større konsern vil gi muligheter for synergier og dermed forbedret utbytteevne, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

– Vi vil også være strategisk posisjonert for videre strukturdiskusjoner i regionen og Nord-Norge, samtidig som at regionen knyttes enda tettere sammen.

Ikke minst vil det skape et robust selskap som kan møte fremtidige krav, både fra myndigheter og kunder, sier Frantzen.

For de ansatte i dagens Nordkraft og Vesterålskraft vil et oppkjøp bety at fagmiljøet blir større, hevder han.

Det gir mulighet for både spesialkompetanse, innovasjon og teknologiutvikling, som igjen vil gjøre konsernet til en sterkere aktør som partner i regionens grønne skifte og næringsutvikling.

Nordkraft er fra før til stede på Sortland gjennom drift av Ånstadblåheia vindpark, som de bygde for Fortum for få år siden.

– Desentralisme vil fortsatt være gjeldende i et større selskap, og arbeidsplassene vil bestå.

For oss er det viktig å beholde kompetansen der den skal brukes, og lokalkunnskap er grunnleggende for god drift, sier Frantzen.

I løpet av september vil trolig politikerne i Bø, Øksnes og Sortland drøfte på nytt om man vil selger Vesterålskraft.

Man har 3 bud å velge mellom, eller muligheten for å avslå alle og vedta at kraftselskapet skal fortsette å stå på egne ben.

– Styret vil nå behandle alle budene og så komme med vår anbefaling til eierne. Vi forholder oss til den samme tidsplanen.

Det er til syvende og sist eierne som avgjør, sier styreleder i VK, Ronald Steen, i en kommentar til Bladet Vesterålen.