Ambisjon for Vesterålen

Partiet Venstre i Vesterålen håper på øket oppslutning i valget og ber i et innlegg om hjelp til å vinne oppslutning og få inn kandidater til Stortinget.

Jørn Martinussen fra Øksnes er nummer 5 på lista i Nordland Venstre (foto: privat).

Vi har ambisjoner på vegne av Vesterålen, men for å få de realisert er vi helt avhengige av oppslutning.

Vi har en målsetting om at Venstre i Vesterålen skal få den største oppslutninga av alle miljøpartiene i Nordland. Sånn midt på treet er på ingen som helst måte godt nok. Til dette trenger vi DIN hjelp.

Solid oppslutning betyr at vi kan få gjennomslag for viktige saker som gagner Vesterålen. Makten vi forvalter er det dere velgere som gir oss ved å stemme på oss.

Uten velgernes støtte er vi ingenting – med Vesterålingene i ryggen kan vi flytte fjell. Venstres’ førstekandidat fra Nordland, Ida Gudding Johnsen, er en dyktig politiker.

Med Ida på Tinget har vi den beste politikeren jeg kan tenke meg, med vilje og pågangsmot til å løfte saker som er viktige for klima og miljø, Vesterålen og Nordland.

«En skikkelig sjømann ber ikke om medvind, han lærer seg å seile». Slik er det også med Ida. Hun håndterer både storm og stilla.

Rødt mener at miljøutfordringene ikke er forenelig med økonomisk vekst. De krever at de rike landene må finne en vei som innebærer mindre produksjon.

Verdensøkonomien vil selvfølgelig fortsette å vokse på grunn av en økende verdensbefolkning som skal brødføs. I tillegg skal millioner av mennesker løftes ut av fattigdom.

For å redusere fattigdommen trenger vi ikke bare en mer rettferdig fordeling av ressursene. Økonomisk vekst har vært den viktigste faktoren bak reduksjonen i fattigdom i verden.

Selvfølgelig skal Vesterålen og Norge ta del i den veksten dette medfører.

Det er ingenting galt med grønn vekst som gir økt verdiskaping med mindre miljøbelastning, og som i tillegg er med på å løfte folk ut av fattigdom.

MDG garanterer for regjeringsskifte dersom de havner på vippen. De vil allikevel ikke inngå noe samarbeid om statsbudsjett med AP og SV dersom de ikke godtar MDGs olje ultimatum.

Dette er en Ole Brumm strategi. De sier ja takk begge deler selv om de vet de må velge.

MDG er ikke dumme. De vet at de aldri vil finne støtte for olje ultimatumet. Hensikten er åpenbart bare å få økt oppslutning for oppslutningens skyld.

Olje ultimatumet representere en nullitet i virkelighetens verden. MDG har stilt seg utafor enhver forhandling, og Senterpartiet har gjort det klart at det er uaktuelt å ha med SV i regjering.

MDG, Rødt og SV sin tilnærmingsmåte til klimapolitikken vil neppe gjøre noe med klimautfordringene annet enn å skape en uforutsigbarhet på klimaområdet som vi ikke er tjent med.

Skulle disse partiene samarbeide blir den forutsigbarheten som også næringslivet etterspør bli borte.

Senterpartiet vet hva å bære staur betyr, og hva sprikende samarbeid på usikkert grunnlag medfører. Begrepet «å bære staur» stammer fra da Per Borten (SP) ledet ei koalisjonsregjering.

Venstre er det borgerlige miljøpartiet som tar ansvar.

Hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet tvinges til å samarbeide med SV, MDG og i ytterste konsekvens Rødt, kan vi på sikt måtte vinke farvel til norsk eierskap i en rekke tradisjonsrike bedrifter.

Vi må da se langt etter nye arbeidsplasser i privat sektor, også i Vesterålen…

Vi i Vesterålen lever tett på naturen, og vi høster av de rike naturresursene havet har å by på.

Endringer i sjøtemperaturer som følge av et varmere klima endrer vandringsmønsteret til fisken vi livnærer oss av. Klimaendringer vil derfor kunne ramme vår region i særdeleshet hardt.

Det er avgjørende viktig at vi har et sterkt Venstre som har en realistisk klimapolitikk, og som kjemper for å beholde EØS-avtalen.

Europa er vårt største marked, og for Venstre er det helt åpenbart at klimautfordringene best løses i et internasjonalt samarbeid.

Norge alene kan ikke redde verden. EØS avtalen er særdeles viktig for å løse klima og miljøutfordringene, og for å sikre arbeidsplasser, også i Vesterålen.

Jørn Martinussen, 5. kandidat til stortingsvalget for Nordland Venstre