Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vant ny kontrakt

Med gode løsninger og høy kvalitet vant Leonhard Nilsen AS oppdraget med å bygge ny E6 forbi Trofors sør på Helgeland. Prosjektet har en prislapp på 1,4 milliarder kroner.

Utsnitt av skissen for nye E6 i Grane kommune (foto: Statens vegvesen).

Entreprenøren hadde ikke det laveste tilbudet, men scoret høyest på kvalitet og leverte samlet det beste tilbudet, melder Statens vegvesen.

De to andre tilbyderne, Bertelsen & Garpestad/Metrostav Norge AS og OHL-Puentes JV, ga LNS AS skarp konkurranse.

Etter fratrekk for gode løsninger skilte det 621 millioner kroner mellom det beste og svakeste tilbudet, men bare drøyt fem millioner kroner mellom beste og nest beste tilbud.

– Som følge av den tette konkurransen har Statens vegvesen foretatt ekstra kvalitetssikring for å sikre at fradragene i evalueringsprosessen har gitt et korrekt resultat, sier prosjektleder Bård Nyland.

Gjennom forhandlinger ble prisen senket med om lag 200 millioner kroner, samtidig ble kvaliteten hevet. Statens vegvesen skal totalt betale 1,4 milliarder kroner for den nye vegen.

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,1 kilometer ny veg i helt ny trase vest for dagens E6 på andre siden av Svenningelva og Vefsna.

Det nye veganlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune.

Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av veg gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

E6 forbi Trofors har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal vegbane og mange svinger.

Ny trase ble først planlagt og regulert inn nærmere elva, men der var grunnforholdene så dårlige at traseen måtte flyttes høyere opp til sikrere terreng.

– Vi er svært glade for at vi nå endelig kommer i gang med byggingen av ny E6 i dette området, sier Nyland.

LNS legger opp til forberedende arbeid fram til jul og byggestart like over nyåret 2022. Vegen skal etter planen tas i bruk i oktober 2025