Vil ha med kommunen

«Gaia-prosjektet» vil bygge et museum i Sortland havn til mer enn 100 millioner kroner. Det har man ikke penger til og ber derfor Sortland kommune stille opp, både med tomt og ansatte.

Container-bygget vil koste over 100 millioner (skisse: Gaia Vesterålen).

Når det skal bygges et nytt museum eller en ny attraksjon, er det ofte et helt spleiselag som må til for å få nok penger til gjennomføringen.

Noen må jo betale regningene som kommer.

Bak initiativet «Gaia Vesterålen» står Museum Nord, som driver en rekke museer i Nord-Norge. Inkludert Vikingmuseet på Borg ved Leknes.

Stiftelsen Museum Nord hadde i fjor 92 millioner kroner i samlede inntekter på alle museene.

Nå er planen å bygge et bygg i Sortland havn, mest av gamle containere. Likevel vil dette trolig koste over 100 millioner.

Museum Nord har ikke noen tomt og har invitert både Sortland havn KF og Sortland kommune om å hjelpe til.

Neste torsdag skal politikerne i Sortland gi et svar, om man vil gå inn aktivt og økonomisk i prosjektet.

Hva dette til slutt vil koste kommunen, er det ingen som vet.

Kommunalsjef Terje Kili er imidlertid positiv og ber politikerne «si A», altså takke ja til å gå inn i prosjektet.

I første runde sier Kili at man trenger å ansette en egen person ved «teknisk etat» som kan jobbe med dette prosjektet.

Vedkommende skal også følge opp «Gnist-prosjektet», der havnepromenaden inngår.

Tomta man ønsker er ved Scandic hotell og havna (skisse: Gaia Vesterålen).

«Gaia-prosjektet» lokker med mange nye arbeidsplasser i fremtiden. Kanskje over 90 totalt sett.

Man håper museet skal bli en stor attraksjon, og trekke minst 25.000 besøkende årlig.

Beliggenheten er avgjørende og man ser for seg en tomt på enden av hurtigrutekaia, ved Scandic hotell.

Allerede nå har man en rekke «partnere» som er delvis med i ulike roller.

Sortland Museum leder an, sammen med Deadline Media og Vesterålen IKT.

Forskningspartnere er Nordlandsforskning og SINTEF Digital.

Det er inngått ulike samarbeidsavtaler med Reno-Vest, NAV og Bodø 2024.

Museum Nord sier ikke noe om hvor mye de selv vil bidra med i prosjektet økonomisk.

Heller ingen andre «partnere» har avklart noe økonomisk bidrag.

Nå skal Sortlands politikere si sin mening om prosjektet og om man vil gå inn i dette med gratis tomt og rede penger.

Har du kommentarer til artikkelen, kan disse sendes på epost til red@vny.no.