Skuffende om sykehjem

Skuffende hvis sykehjem i Lamarka blir skjøvet ut på ubestemt tid, sier Grete Ellingsen og Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre. Dette ut fra varsel om kutt i tilskuddene fra staten.

Lamarka sykehjem er ennå i planfasen og kostnadene er ennå uavklart (foto: HR Prosjekt).

– Først får formannskapet i Sortland forelagt en kostnadsøkning fra 240 millioner til 420 millioner kroner på det nye sykehjemmet i Lamarka.

Så kommer regjeringen over natten med et overraskende kutt på tilskuddet til slike sykehjem via Husbanken.

Det er foreslått strøket i neste års statsbudsjett.

Regjeringen er uforutsigbar og sykehjemmet i Lamarka kan med stor sannsynlighet bli skjøvet ut på ubestemt tid.

Dette er dramatisk, sier Beate Bø Nilsen og Grete Ellingsen i Sortland Høyre.

– Hvis vi mister 100 millioner over natten, er det en krise, mener de.

Norske kommuner har allerede en anstrengt økonomi.

Dette skjer i en tid der alle kommuner prøver å tilrettelegge for en demografisk utvikling med flere eldre, spesielt her nord.

I fjor ga Husbanken tilsagn på 1,6 milliarder kroner til bygging eller rehabilitering av 942 omsorgsplasser i norske kommuner.

Dagens kommuner har i dag regnet med at investeringstilskuddet fra Husbanken vil dekke i snitt 32 prosent av kostnadene til et nybygg.

Men det kan de ikke, ifølge Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) budsjettproposisjon.

I statsbudsjettet for 2023 foreslås det ikke å prioritere egne stimuleringsmidler til formålet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har bedt Husbanken utrede et eldreboligprogram.

På bakgrunn av dette vil hun ta stilling til hvordan boligpolitikken kan utformes for at flere som ønsker det, kan bo hjemme lenger.

– Generelt kan det sies at hjembasert omsorg er hjørnestenen i enhver kommunes helsetilbud, sier Beate Bø Nilsen.

Men etter reformen med utskrivningsklare pasienter (samhandlingsreformen) merker mange økte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.

Hjembasert omsorg har også merket et økt antall sykere pasienter som de nå har fått ansvar for.

Dette er ikke bra, fordi slike pasienter burde vært innlagt i moderne tilpassede sykehjem før de får komme hjem og bli tatt vare på av hjembasert omsorg.

Vi er nå avhengig av forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget for å få dette i havn, avslutter Beate Bø Nilsen.

Grete Ellingsen er leder i Sortland Høyre, mens Beate Bø Nilsen formannskapsmedlem i Sortland for Høyre.