Oppstart på ny fylling

På Selnes like utenfor Sortland by skal det nå startes utfylling i sjøen av et nytt stort felt. Her skal 500.000 kubikkmeter steinmasser dumpes og gi 53 mål industriområde som resultat.

Like ved utløpet av Selneselva skal den nye fyllingen starte (arkivfoto påtegnet).

Første runde av jobben med utfylling starter snart og da skal man lage det ytre sjeteen («ringmuren»).

Sjeteen blir 6 meter bred og skal fylles utover i ca 30 meters lengde fra fjæresteinene.

Før man fyller videre utover skal det mudres ned til fast grunn eller fjell.

Denne ytre deler av fyllingen vil bestå av store steiner, som skal danne den solide ringen mot sjøen krefter i flo og fjære.

Den totale fyllingen blir på 330 meters lengde og bredde mellom 140 og 175 meter.

Arealet vi snakker om er på 52.900 kvadratmeter.

At man trenger en halv million kubikk steinmasser forstår man når den ytterste delen av fyllingen blir 12 meter høy, regnet fra havbunnen.

Fyllingen kommer like utenfor det nye boligfeltet på Selnes, der beboerne nettopp har flyttet inn.

Ikke alle er like glade for det som skjer nå, da det ennå ikke er kjent hvor høye bygg som kommer på fyllingen.

Bare to av beboerne har sendt inn formell merknad på prosjektet, der man påpeker at deler av utsikten vil forringes.

Fyllingen på Ånstadsjøen pågår fortsatt og mer skal fylles ut etter hvert.

En stor sjøfylling er allerede gjort på Ånstadsjøen, like ved Selnes. Når alt her er ferdig, blir det også et svært stort industriområde.

Noen har tatt til orde for at man kan anlegge havn her, ved å forlenge ut til nok dybde for en gode kai.

Dette er ikke med i de planene som nå er godkjent og blir gjennomført.

Bak planene på Selnes står firmaet Iparsell AS, som er en del av Kronstein-gruppen (Sortland Entreprenør).

Sweco har gitt råd, mens det er Bulldozer Maskinlag Geopro AS som skal utføre selve jobben.

Det man nå har levert søknad på er selv igangsettingen. Planene som sådan er tidligere godkjent.

Hvor steinmassene skal hentes, er det ikke sagt noe om i de offentlige papirene.

Et nærliggende alternativ er Karihaugen massetak under Ånstadblåheia. Dette drives av Bulldozerlaget.

Dersom planen om elementfabrikk i Lapphaugen blir godkjent, skal også store steinvolum sprenges ut her.

Disse steinmassene vil da eies av Kronstein-gruppen, som kan flytte de ned til sjøen til egen fylling.

Prosjektet på Selnes vil ta flere år, før det er helt ferdig og fyllingen har stabilisert seg. Da kan de første byggene komme opp her.