Vil bygge hotell

Midt i Sortland, i Bankkvartalet, kan det med tiden komme et høyhus som også inneholder hotell. Ulrix Eiendom AS har investert for 7,8 millioner her og vil utvikle eiendommene.

Bankkvartalet på Sortland har «ligget brakk» de senere år, men nå er en ny utvikler kommet inn på eiersiden og legger planer for høyhus med hotell.

Det gamle bankbygget i Torggata var tidligere eid av Finn Pedersen og Einar Mårstad. Nå har Håkon Ulriksen fra Bø kjøpt eiendommen for 5,8 millioner. Det gamle bankhvelvet var bygget inn på nabotomta og dermed kjøpte han den også, for 2 millioner. Selgeren her var Eirik Johanssen.

Johanssen har selv tidligere lansert planer om et høyhus på denne tomta. Han fikk den gang ikke noen positiv mottakelse på prosjektet, men i den Byplanen som nylig er vedtatt, åpnes det for større etasjehøyde i enkelte «signalbygg».

Bankkvartalet har vært gjenstand for flere eiendomshandler de senere årene. Begge bankene, DnB og Sparebank-1, har solgt sine bygg og er nå leietakere. Dette er gjort ut fra mindre behov for kontorplasser, da driften er slanket sterkt.

Det blågrå bygget på hjørnet har vært leid ut til bedrifter på gateplan, mens det har vært hybelleiligheter i andre etasje. Inntil videre vil dette fortsette med den nye eieren, Ulrix Eiendom AS, som har en rekke leiligheter for utleie på Sortland.

Den ubebygde tomta midt i kvartalet er på 672 kvadrat og står i dag som ubrukt «villniss». Her skal det om kort tid bli parkeringsplass, ettersom det er stort behov for dette i sentrum.

Kjøperen er Håkon Ulriksen, som for tiden er i gang med oppussing av «Jægtnes-gården» i Strandgata. Der skal det komme flere nye leiligheter, og på gateplan skal det også inn nye leietakere. Utfordringen her er at utbygger mangler parkeringsplasser.

Når tomta i Bankkvartalet blir ryddet og asfaltert, blir det mange nye parkeringsplasser her. Da vil både Ulriksens egne leietakere kunne parkere og han kan kanskje også leie ut plasser til andre.

Til Bladet Vesterålen forteller Ulriksen imidlertid at han har litt større planer for sitt siste tomtekjøp. -Per nå er det ikke konkret, men det hadde vært kjempeartig å få til et skikkelig signalbygg på eiendommen, så høyt som det er lov å bygge på Sortland. Og i bygget hadde jeg gjerne sett for meg et smart hotell-konsept, sier han til BLV.NO.

Han ser for seg et nybygg med både leiligheter og hotell, der det er «smart-løsning» og dermed mindre behov for bemanning. Slik form for utleie er blitt vanlig i større byer, der man kan gjøre både bestilling og betaling over internett.

Ulrix Eiendom AS har en rekke bygg på Sortland og har leieinntekter på omkring 20 millioner i året. Verdien av eiendommene er mer enn 60 millioner, ifølge regnskapet for 2016. Med de nye investeringene vil trolig dette øke betydelig.

Håkon Ulriksen kjøpte i fjor Jægtnes-gården, etter Intersport-butikken i Strandgata, for 12 millioner. Nå blir bygget pusset opp for tilsvarende beløp, der hele bygget, unntatt gateplan, blir nye leiligheter. Ulriksen eier også Telegraf-bygget der det er treningssenter og flere andre leietakere. Også ved Telegrafen vil han nå bygge ny parkeringsplass.

Om det skal bli hotell i Bankkvartalet er litt usikkert. Håkon Ulriksen inviterer andre investorer med, ettersom et slikt prosjekt vil kreve mye egenkapital.