Vil bygge bilhall

Bilforretningen til Volvo i Vesterålen skal nå få nye lokaler, ved foten av Sortlandbrua. Her tenker man å bygge nytt, med både verksted og dekkhotell i tillegg til bilsalget.

«Bil i nord» skal bygge nytt utsalg og verksted ved Sortlandbrua (foto: Asplan Viak).

Det er selskapet «E i Norge AS» som formelt sett har sendt nabovarsel for bygging, mellom Esso og Sortlandbrua.

Dette er en gammel plan som har vært lansert før, men nå kommer man med justerte tegninger og fornyet søknad.

I dag brukes denne tomta mest til hvileplass for trailere, som dermed snart må finne seg ny «soveplass».

Før man kan starte byggingen må Sortland kommune og Nordland fylke gi grønt lys, og godta at man bygger for nært fylkesveien og bryter litt med gamle planer.

«Bil i nord» er et konsern som selger flere bilmerker over hele Nord-Norge. På Sortland er det Volvo som har vært hovedmerket, men man selger også Subaru og MG.

Sett fra rundkjøringa ved brua vil nybygget bli som dette (foto: Asplan Viak).

Byggeprosjektet som nå ligger på bordet omfatter bilhall, verksted og dekkhotell.

Bilforretningen blir på vel 750 kvadratmeter gulvflate, mens verkstedet skal inn på 640 kvadrat.

Vaskehall og dekkhotell kommer i tillegg, med ca 250 kvadrat. Totalt areal blir dermed ca 1.600 kvadrat gulvplass.

Tomta er flat og klargjøring for tiltaket vil være enkel uten vesentlige terrenginngrep.

Tiltaket har et bruksareal på 1550 kvadrat og funksjoner basert på de erfaringer man har for å kunne drive virksomheten på en god og effektiv måte.

Det medfører søknad om et par dispensasjoner fra kommunale plankrav og veglov.

Slik bli fasaden på nybygget. Øverst sett fra Esso, mens bildet under er sett fra brua (foto: Asplan Viak).

Konsernet eies av Svolvær-mannen Thor Drechsler, som disponerer hele 29 selskap innen eiendom og bilsalg.

Samlet årlig omsetning passerte i fjor 1,5 milliarder kroner, under paraplyen Soria Holding AS.

Av dette utgjør salg og service på personbiler det aller meste, men i tillegg kommer leieinntekter fra mange eiendommer.

Prosjektet er avhengig av klarsignal fra Nordland fylke, som eier veibanen over brua. Lovens krav er avstand til nybygg på 50 meter fra midten av veien.

Bil-i-nord-bygget vil ha ca 23 meter avstand fra midten av veien, og det mener man likevel bør kunne tillates.

På andre siden av veien ligger Biltema, der man fikk dispensasjon for nettopp samme krav, og har bygget nærmere enn 50 meter.

Sortland kommune planla tidligere en ny vei under brufoten, som en fortsettelse av Havnegata.

Denne planen er aldri blitt gjennomført, og blir det neppe heller. Bil-i-nord mener man derfor bør få klarsignal på avvik fra gamle planer her også.