Holmøy inn i VK

Holmøy Maritime AS blir medeier i Vesterålskraft AS, sammen med Sortland kommune. Et nytt felles selskap skal sikre forkjøpsretten for aksjene som selges fra Øksnes kommune.

Holmøy Maritime AS går inn som deleier i Vesterålskraft AS (arkivfoto).

Dette er saksfremlegget til kommunestyret, der saken blir forklart. Vesterålnytt kommer tilbake til mer informasjon senere:

Sammen med en lokal aktør har Sortland kommune kommet til enighet om å danne et (lokalt) selskap, med forretningsadresse på Sortland, og hvor Sortland kommune vil eie minst 34 % av selskapets aksjer/stemmeberettigede aksjer.

Dette er foreløpig et SUS (selskap under stiftelse), men hvor det er avgjørende at selskapet innen kort tid kan finansiere store aksjekjøp, for å sikre dominerende flertall i
Vesterålskraft AS.

Rent praktisk er det kun Sortland kommune som kan gjøre forkjøpsrett/løsningsrett gjeldene, derfor må kommunestyret gi sin tilslutning til at Sortland kommune kan gjøre denne retten gjeldende ovenfor Øksnes kommune. (Et selskap som er eid av noen som ikke er aksjeeiere i Vesterålskraft AS, kan ikke benytte forkjøpsrett).

I praksis betyr dette at Sortland kommune bruker fortrinnsretten/løsningsretten, og kommiterer seg på for aksjekjøpet til Øksnes kommune (betyr å forplikte seg til å betale inntil MNOK 215).

Dette gjøres da i visshet med at det er en avtale til selskapet (SUS) som da vil være finansiert til å imøtekomme transaksjoner inntil 250 millioner kroner.

Når Sortland kommune eier (kontrollerende post) > 50 % av et selskap, er reglene slik at en kan ( Sortland kommue) overdra aksjene til selskapet uten at det utløser noen forkjøpsrett/innløsningsrett for andre eiere.