Vesterålen var der

I dag åpnet den 168. samlingen av Stortinget, med både konge, dronning og kronprins til stede. Blant representantene var det også folkevalgte fra Vesterålen som overvar seremonien.

Nordlandsbenken i Stortinget med Dagfinn Olsen, Lødingen, Willfred Nordlund, Sortland (med skjegg) og Karianne Bråthen, Øksnes (med rød jakke) (foto: Stortinget/Morten Brakestad).

Hvert år, i starten av oktober, foregår det en høytidelig seremoni med Stortingets åpning. Åpningen markerer at et nytt stortingsår starter.

Stortingsåret kalles «sesjon» og den gjelder fra oktober til september.

I det første møtet i den nye sesjonen, første hverdag i oktober, trer Stortinget sammen og konstituerer seg.

I det neste møtet gjennomføres den høytidelige åpningen.

Den høytidelige åpningen av Stortinget er en sjelden anledning der stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset er samlet i en offisiell seremoni.

Denne dagen er alle de tre statsmaktene samlet på ett og samme sted.

Høyesterettsjustitiarius og en delegasjon fra Høyesterett, en rekke sivile og militære embetsmenn, det kongelige hoff og andre inviterte gjester er også til stede.

Kongen, eller den som fungerer som regent, åpner Stortinget hver høst etter de faste fremgangsmåtene som har vært nedfelt i Grunnloven § 74 siden 1814.

H.M. Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon (foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Stortinget).

Det betyr i korte trekk at kongen (eller den fungerende regenten) kommer til Stortinget for å fortelle om tingenes tilstand i Norge.

Under åpningen holder kongen en tale, trontalen, slik det står i Grunnloven. Denne talen er i våre dager skrevet av regjeringen og ikke av kongen selv.

Kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien.

I trontalen leser kongen opp planene for regjeringens politikk for det kommende året.

Med unntak av okkupasjonsårene under andre verdenskrig, har det fra 1871 vært satt nytt storting hvert eneste år.

Siden den gang har antallet stortingsrepresentanter økt fra 111 til 169, og selve salen er blitt utvidet ved å flytte veggen bak presidentpodiet fire meter.

Selve seremonien har også gjennomgått noen forandringer, selv om den i det store og hele er den samme år etter år.

Kongen leser opp trontalen (foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Stortinget).

I år var det Willfred Nordlund (SP) fra Sortland og Karianne B. Bråthen (AP) fra Øksnes som deltok med adresse i Vesterålen.

Dessuten var Dagfinn Olsen (FrP) fra Lødingen til stede, sammen med resten av Nordlands-benken på til sammen 9 representanter.

Karianne Bråthen møter for Bjørnar Skjæran, som nå sitter i regjeringen og dermed har fritak fra stortinget.

Grunnloven bestemmer at ingen debatt eller drøftelser kan finne sted i kongens nærvær.

Først etter han har dratt kan Stortinget vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.

En trontale blir de fleste år behandlet i et stortingsmøte dagen etter – denne debatten kalles trontaledebatten.

I valgår, når en regjering har varslet at den går av på grunn av valgnederlag, blir gjerne denne debatten utsatt til det foreligger en regjeringserklæring fra den nye regjeringen.

Da kan trontalen og regjeringserklæringen debatteres i Stortinget under ett.