Veiavtale signert

Utbedring av veien over Frøskelandsfjellet er nå fastlagt i en avtale mellom Bulldozer Maskinlag og Nordland fylkeskommune. Kontrakten er på 53 millioner kroner og oppstart skjer alt i høst.

Prosjektleder Frode Nymo, Nordland fylkeskommune, og Torill Monsen-Abelseth, daglig leder for Bulldoser Maskinlag Entreprenør AS (foto: NFK).

– Vi er glade for at kontrakten om fv. 821 Frøskelandsfjellet er på plass, og at det nærmer seg anleggsstart for et prosjekt mange har ønsket seg. Nå skal vi i dialog med entreprenøren om rekkefølge på arbeidene og videre fremdrift, sier prosjektleder Frode Nymo i Nordland fylkeskommune.

Fv. 821 over Frøskelandsfjellet er hovedferdselsåren for transport mellom Myre og Sortland. Vegen over fjellet er smal og svingete og en særlig utfordring for tungtransporten.

Dette prosjektet har tre områder på strekningen Frøskelandskrysset–Steinlandsfjord. Krysset ved fv. 820 skal omarbeides, svinger/kurver skal rettes ut på begge sider av fjellet, og bredden skal utvides på to kortere strekninger. Dette skal bidra til bedre fremkommelighet og mer forutsigbar transport.

Vegen skal holdes åpen mens arbeidene pågår, men prosjektlederen vil forberede trafikantene på at de må beregne litt mer tid til å passere.

– Vi kommer ikke utenom at trafikken påvirkes, all den tid vi skal bygge på og ved eksisterende veg. Dette kommer vi tilbake til så snart gjennomføringsplanen er klar. Vi gleder oss til å komme i gang, sier prosjektleder Frode Nymo i Nordland fylkeskommune.

Kontrakten med Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er på nær 53,1 millioner kroner. Anleggsstart er høsten 2020. Arbeidene vil pågå ut 2021. Dette skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.