Varmt og vått i 2020

Også i Vesterålen har det vært varmere enn normalt i 2020 og mer nedbør enn normalt. Sommeren var fulltreff i år, med varmt og tørt vær, men også vintermånedene har vært varme.

Juli måned i Vesterålen var fin, som dette bildet viser, av ei sommernatt med varme og lite regn.

Meteorologisk Institutt har ikke målt et varmere år i Norge på 120 år. Trenden finner vi igjen i Vesterålen også. Vesterålnytt har sett på tallene for Kleiva målestasjon, nokså midt i regionen.

Året 2020 startet med mye nedbør i januar, faktisk det dobbelte av normalen. Varmere var det også, med gjennomsnitt nær en plussgrad, som er nær 3 grader over normalen.

Februar var også betydelig varmere, men med nedbør mer som normalt. I mars kom det mye snø, og da var temperaturen helt innenfor det vanlige, rundt null i gjennomsnitt.

April og mai ble mye våtere enn vi opplever normalt i Vesterålen, men også her lå temperaturen litt høyere enn gjennomsnitt for de senere år.

Juni ble liksom en superstart på sommeren i Vesterålen, med svært lite nedbør og 2 grader varmere enn normalt. Dette fine været fortsatt i juli og godt inn i august, slik at sommeren 2020 må sies å ha vært svært god.

September ble igjen en meget våt måned, med 240 mm regn, mens det normalt bare kommer 140. Temperaturen lå også her nær en grad over normalen.

Oktober har normalt mye regn, men i år uteble dette. I stedet kom regnet i november, mens desember igjen ble særdeles tørr.

Temperaturmessig så skiller november seg ut med nær 5 plussgrader i gjennomsnitt for Vesterålen. Det er 4 grader varmere enn normalt, og mye av varmen holdt seg godt inn i desember også.

Ser man på hele Norge så har året hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen. Normalen er gjennomsnittet over de tredve årene 1961 til 1990.

– Som tallene viser har 2020 vært et veldig varmt år, dette gjelder spesielt vinteren. Det er dessverre ikke overraskende at vi setter nye varmerekorder, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Klimaet i Norge blir villere og våtere, sies det, og akkurat det fikk Vesterålen oppleve i september 2020.

Den forrige rekorden for det varmeste året 2014, da lå også gjennomsnittstemperaturen for Norge 2,2 grader over normalen. Det nest varmeste året er 2011 med 1,8 grader over normalen. De nasjonale målingene går helt tilbake til 1900.

De aller fleste tenker kanskje ikke at året har vært rekordvarmt.

– Varme forbinder jo mange med sommer og hetebølger, og slik var jo ikke juli i år. Det som gjør at året er rekordvarmt, er den varme vinteren og den milde høsten, sier Hygen.

Sett under ett var vintermånedene desember, januar og februar hele 4,5 grader varmere enn normalen. Vinteren ble dermed den mildeste siden vi startet målinger i 1900.

Hygen understreker at det at et enkeltår er ekstra varmt ikke nødvendigvis skyldes klimaendringer.

– Men klimaendringene gjør at trenden stadig går oppover og at sannsynligheten for at vi opplever rekordvarme år øker, sier Hygen.

Også globalt ligger 2020 an til å bli et av de varmeste årene som er registrert. Det på tross av at det naturlige værfenomenet La Niña, som har en avkjølende effekt på den globale temperaturen, har utviklet seg siste del av året.