600 uten jobb

Arbeidsmarkedet i Vesterålen er bra, men fortsatt venter mange på at vintersesongen i fiskeriene skal starte opp. For tiden er 600 uten jobb og av disse er det vel 200 som er permittert.

Fiskeindustrien er viktig for arbeidsmarkedet i Vesterålen (arkivfoto: Sjømatrådet).

Øksnes har 86 permitterte og 100 som har mindre stillingsprosent enn ønsket. Kommunen har dessuten 68 helt uten jobb nå og det er nok derfor mange som ser frem til at vintersesongen i fiskeriene kan starte opp på nyåret.

Situasjonen på arbeidsmarkedet lokalt viser at det sakte kanskje bedrer seg litt, etter nedstengningen i vår. Til sammen er det 940 personer som ønsker seg ny jobb, og det antallet er litt lavere enn i sommer.

Helt arbeidsløse i Vesterålen er 385 i antall, mens det er 334 som gjerne vil jobbe mer enn de får for øyeblikket. Dessuten er det altså 222 permitterte.

Sortland kommer ikke spesielt bra ut i denne sammenheng, selv om det er den største kommunen. Her er det 260 personer tilmeldt NAV, med ønske om ny jobb ved årsskiftet. Det gledelige er at kun 35 i Sortland er permittert nå.

I desember 2020 var det 3.235 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er 60 færre helt ledige enn i november.

– Vi gikk inn i julen med færre helt ledige enn vi forventet. Nordland har klart seg noe bedre enn vi kunne frykte, og bedre sammenlignet med resten av landet, sier direktør i NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Siden det nå er en viss usikkerhet knyttet til hvor mange utenlandske arbeidstakere som kommer til vinterfisket, så er vi nå tett på for avklare ledige som kan tenke seg jobb i den bransjen i vinter.

Vi anslår fortsatt nedgang i ledigheten i starten av 2021, men det er en usikker situasjon. Det finnes ledige jobber i Nordland, men arbeidssøkerne må være forberedt både på å bytte bransje og flytte på seg geografisk for å få jobb, sier Cathrine Stavnes.

I tillegg til de helt ledige var 2 424 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i desember. Det er en økning på 69 delvis ledige fra utgangen av november.

Det er 537 arbeidssøkere på tiltak i desember, som er tre færre enn i november. Samlet har det blitt 6 flere arbeidssøkere fra november til desember (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak). Økningen for delvis ledige skyldes både nyregistrerte delvis ledige arbeidssøkere, samt noen som har gått over fra full ledighet til å være delvis i jobb.