Utbyggere vil kjøpe

Eiendommen etter Nortura (Salgslaget) på Sortland er blitt mer ettertraktet, ser det ut til. Tre naboer vil nå gjerne ha en bit hver av denne sentrale tomta som er på 22 mål, pluss sjøgrunn.

Nortura (Nord-Norges Salgslag) la ned sitt anlegg på Sortland i 2011 og Sortland fikk kjøpe eiendommen tilbake for 10 millioner. Nå er 3 naboer interessert i hver sin bit, i tillegg til at kommunen selv skal bygge ny brannstasjon i et hjørne av tomta.

Firmaet Natsteinsøyra AS eier nå det som før var sementvarefabrikken. Her sitter man på en eiendom som er vel 15 mål, pluss det man kan fylle ut i sjøen. Bak dette selskapet står firmaet Iparsell AS, som eies med en tredel hver av Bulldozer Maskilag AS, SE-gruppen AS og Rune Steiro AS. De to førstnevnte er entreprenører, mens Steiro er en av Sortlands aller største eiendomsselskap og eier fra før «halve sentrum».

Iparsell AS kjøpte ikke selve eiendommen, men overtok aksjene i Sortland Sementvarefabrikk AS for 12,8 millioner kroner i 2015. Selgeren var Beisfjord Sementvarefabrikk AS, som plutselig satt med nær 25 millioner på bankkontoen da jula ringte inn i 2015. Beisfjord-firmaet hadde driftsoverskudd selv på 10 millioner og fikk altså nær 13 millioner fra Sortland før adventa satte inn. Odd, Frode og Daniel Røkenes kunne derfor som eiere dele et utbytte på halvannen million, og fortsatt sitte på et bunnsolid selskap i Beisfjord.

Nå har altså Iparsell AS selv en stor eiendom som man straks vil starte regulering for, men ser også mulighet for å ta med mye av nabotomta også. Sortland kommunes eiendom er på 22 mål, pluss sjøgrunn, så det er store arealer man snakker om. Tidligere har Steinsvik Hus AS spurt om å få kjøpe noe av sjøgrunnen i nærheten av der man planlegger Kjempenhøy Boliger med 100 leiligheter. El-Team AS er også en av naboene og har bedt om å få kjøpe en mindre del, en stripe på 4 meter i nordre grense mot Kiwi.

I et brev til Sortland kommune ber nå Iparsell AS om å få kjøpe resten av Nortura-eiendommen, etter at kommunen har tatt av tomt til den nye brannstasjonen. Man er også åpne for å avse andre deler av tomta, dersom Sortland kommune ønsker å bygge andre offentlige bygg her. Det er Alpha Konsulent AS ved Rolf M. Lossius som har gjort henvendelsen til kommunen, på vegne av Iparsell AS.

At SE-gruppen, Bulldozerlaget og Rune Steiro har store planer, fremgår klart av deres brev. Her sier man at hele bydelen, fra Kjempenhøy (Kiwi) til Sigurd Pedersen AS (Prix) bør inngå i en ny reguleringsplan, der man får en helhetlig utbyggingsplan. Dette betyr også at hele strandområdet her blir med i planen, der det er store muligheter for nye fyllinger og boliger med sjøutsikt.

Politikerne i Sortland formannskap drøftet denne saken i fjor og vedtok da at kommunen skal gå inn i felles plansamarbeid for regulering av arealer på Natsteinøra. «Reguleringsplanen prioriteres i kommunal planstrategi. Samarbeidet omfatter Sortland kommune og de andre grunneierne i områdene saksfremlegget. Det fremforhandles en samarbeidsavtale hvor det er avtalt kostnadsfordeling mellom partene. Avtalen legges frem ved behandling av oppstart av planarbeidet.»

Med det utspillet som nå kommer fra Iparsell AS, om å kjøpe ut Sortland kommune, så vil trolig planleggingen av området skyte fart.

Prisen for dette området er en annen sak. Sortland kommune krevde 30 millioner for Nortura-eiendommen da de la den ut for salg etter at Salgslaget ble nedlagt. Den summen var ingen villige til å gi og salget ble trukket i 2015. Iparsell betalte trolig «bare» 12,8 millioner for sine 15 mål på naboeiendommen og det skulle verdsette Nortura-tomta til ca 20 millioner. Om kommunen nå vil selge, og til hvilken pris, er et spørsmål politikerne må ta stilling til. Det er delte meninger, der venstresida mener kommunen selv bør ha hånd om arealet og sikre offentlige interesser, mens høyresida trolig vil gå for et salg.

Redaksjonen i Vesterålnytt gjør oppmerksom på at kjøpesummen for Sementvarefabrikken ikke er offentliggjort, men beløpet på 12,8 millioner fremgår av regnskapene til både Iparsell AS og Beisfjord Sementvarefabrikk AS for 2015. Det er dermed svært sannsynlig at dette beløpet gjelder Sementvarefabrikken på Sortland. Eiendommen ble etter dette pantsatt for 10 millioner til Harstad Sparebank, for å finansiere kjøpet.