Uro om «lekepistol»

Politiet har gjort undersøkelse om et angivelig våpen som ble vist frem mellom elever ved en barneskole i Sortland onsdag. Ingen funn underbygger at det var et ekte våpen, sier politiet.

Ekte pistol eller en «dummy» kan være vanskelig å skille (foto: illustrasjon). 

Det har vært gjort grundige undersøkelser for å avklare hvorvidt det var et ekte våpen eller et lekevåpen som ble tatt med på skolen av en elev onsdag.

«Våpenet» er ikke funnet, men politiet har heller ikke noen holdepunkt for at barnet har fått tak i et ekte våpen.

Politiet har heller ikke funnet noe som underbygger en intensjon om å skade noen, og vi anser heller ikke at det skal være noen fare forbundet med hendelsen.

– Som et trygghetsskapende tiltak var politiet tilstede ved flere anledninger på den aktuelle skolen i dag, forteller politiadvokat Torgeir Kvitvik.

– Det var trivelige opplevelser, hvor vi kom i kontakt med mange barn.

Politiet driver kontinuerlig med forebyggende arbeid, i samarbeid med skolene.

Vi kommer blant annet til å delta på foreldremøte på den aktuelle skolen i neste uke.

Det gode samarbeidet med skolene i Vesterålen kommer vi til å videreføre også i tiden fremover, sier politiadvokat Kvitvik.

Kommunalsjef for oppvekst i Sortland, Erik Strand, skriver på kommunens hjemmeside at det nå blir innkalt til et åpent møte med foresatte ved skolen.

Etter det Vesterålnytt kjenner til skal dette møtet være mandag ettermiddag.

Det var altså onsdag 10.april politiet fikk melding fra en skole i Vesterålen om at en mindreårig elev skal ha vist fram et våpen til medelever i skoletiden.

Politiet gjorde undersøkelser og var i kontakt med de involverte elevene, og har gjort ytterligere undersøkelser.

Politiet har senere hatt flere samtaler med de involverte og gjort søk etter det angivelige våpenet.

Det er foreløpig ikke gjort funn av noe våpen, men politiet vil fortsette med sine undersøkelser.

Eleven som har hatt med våpenet på skolen har fortalt til politiet at det skal dreie seg om et lekevåpen, men politiet tar likevel situasjonen på alvor.

Det at det tas med noe som har utseende av et våpen til skolen, og at elever opplever at de blir utsatt for trusler, er alvorlig.