Legg ned Helse Nord

Fylkesråd Christian Torset vil legge ned Helse Nord. Foretaks-modellen har spilt fallitt, mener han, der målet er økonomi i driften for å betale for investeringer i bygg og medisinsk utstyr.

Fylkesråd og gruppeleder for SV, Christian Torset (foto: NFK).

Fylkestinget møtes i Svolvær i dag. På agendaen står blant annet høringssaken «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

Blant dem som har klare meninger i sakens anledning er gruppeleder for SV i fylkestinget, Christian Torset fra Sortland.

– Med tanke på tittelen i høringen, så kan man begynne med spørre: Bærekraft for hvem?

Er det bærekraften for Helse Nord eller for befolkningen i nord?

Etter mitt skjønn har helseforetak-modellen spilt fallitt, og Helse Nord bør legges ned, sier Torset.

– Helse Nords fremste mål er ikke fokusert på å gi folk i nord et trygt og godt helsetilbud, men mot å drive med virksomheten med overskudd, for å sikre midler til investering i bygg og medisinteknisk utstyr.

Det er et håpløst utgangspunkt for å fatte gode, etiske beslutninger, påpeker Torset.

Det vi ser nå er at Helse Nord er i utakt med samfunnsutviklingen i Nord-Norge, svekker utviklingen og skaper utrygghetsfølelse hos oss som bor her.

Det er ikke er noe i veien med de som styrer helse Nord. De gjør bare det de har fått beskjed om fra Stortinget.

Beskjeden er å drive sykehus og spesialisthelsetjeneste som enhver annen kommersiell bedrift.

Det er bunnlinja som teller, når alt kommer til alt.

Modellen har sitt utspring i den såkalte «New Public management» på 90-tallet med den britiske statsministeren Tony Blair som den fremste talsmann.

Det er særlig Arbeiderpartiet og Høyre som har vært og fremdeles er forsvarere av denne modellen.

– Det er på tide at Norge skroter denne utdaterte modellen for å drive sykehus, mener Christian Torset.

Vi bør gjøre som de har gjort Skottland, å la politikerne få tilbake makten over helsevesenet.

– Men blir det mer penger til helsevesenet om politikerne driver det?

– Det der er jo et litt rart motargument som man kan bruke om alle kritiske samfunnsoppgaver som politikerne bestemmer over. Eksempelvis politi og rettsvesen.

Ingen vil vel for fullt alvor ønske å legge ansvaret for driften disse offentlige tjenestene over til et foretak/bedrift, med krav om overskudd på budsjettet hvert år?

– Det som må skje er at politikerne må manne seg opp, og igjen ta kontroll over helsevesenet, sier Torset.

Ikke pulverisere det politiske ansvaret for helsevesenet gjennom helseforetakene.

Helseforetakenes avgjørelser tas utfra behovene i egen organisasjon, ikke utfra befolkningens og samfunnet behov – det har debatten rundt Helse Nord vist med tydelighet.

Sånn kan vi ikke ha det.

Vi politikere må slutte å gjemme oss bak Helseforetakenes avgjørelser bare fordi det er bekvemt å slippe å få kjeften når noe må kuttes.

Så må de ulike politiske partiene bestemme hvor mye vi skal bruke på helsevesenet vårt.

Og argumentere hvorfor nasjonen skal bruke mer eller mindre midler på formålet. Så kan folket stemme på de partiene de mener har de beste helsepolitiske løsningene.

Det er demokrati, og demokratiet bør gjeninnføres også på det helsepolitiske området, mener Torset.