Ulrix vil ha Åsegarden

Håkon Ulriksen fra Bø har kjøpt Åsegarden militærleir ved Harstad. Ulrix Eiendom AS høynet sitt bud til 21 millioner, og fikk da tilslaget på 30 bygninger og en 280 mål stor tomt.

Forsvaret vil nå selge Åsegarden leir, med nær 30 ulike bygninger (foto: Forsvarsbygg).

Denne artikkelen er oppdatert etter at avgjørelsen falt og eiendommen ble solgt. Første artikkel er derfor endret i henhold til dette.

Forsvaret la ned sin virksomhet ved Åsegarden i 2019 og etter dette har Forsvarsbygg jobbet med forberedelser til å selge den store eiendommen, like utenfor Harstad.

Den senere tid er det flere som har meldt sin interesse. Ifølge Harstad Tidende har selskapet Wilnor Governmental Services AS levert inn et bud på 15 millioner.

Håkon Ulriksen gikk først en million over dette, men høynet senere til 21 millioner. Ulrix Eiendom AS fikk da tilslaget..

Åsegarden har opp mot 30 bygninger av varierende alder. Forsvaret har hatt lager, administrasjonsbygg, forlegninger og messebygg her.

Mange bygg er fra 50-tallet. Det siste som ble oppført var forlegninger og messer i 1990.

– Vi gikk gjennom hele anlegget sist fredag. Det er veldig interessant og vi ser et stort potensial, sier Håkon Ulriksen i en kommentar til Harstad Tidende.

Derfor bestemte han seg for å legge inn et bud på 16 millioner.

– Vi kommer ikke til å si noe konkret om planene for området før vi eventuelt får tilslaget, sier Ulriksen til HT. Saken er også omtalt hos VOL Vesterålen online.

Det andre firmaet som har lagt inn bud er Wilnor GS, som er et selskapet i konsernet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

Wilhelmsen-konsernet er meget stor innen eiendom i Norge og gruppen omsetter totalt for 8 milliarder kroner.

Foreløpig er det altså investoren fra Bø som har høyeste bud, og kan ende opp med et av Nord-Norges største eiendomskjøp målt i volum.

Ansvaret for salget av militærleiren ligger hos eiendomsutvikling i Forsvarsbygg. Therese Frivåg Lund er prosjektleder for dette, og hun er spent på salgspotensialet for leiren.

– Vi vet at Harstad kommune har vært inne på tanken om utvikling av leiren i et offentlig og privat samarbeid.

Det gjenstår å se om det er realiserbart. Det blir også spennende å se hvordan det åpne markedet reagerer hvis ikke kommunen benytter seg av forkjøpsretten.

Eiendommen har uansett et godt potensiale med den plasseringa den har, seier Therese Lund.

Forsvarsbygg har tidligere solgt Skarsteinsdalen leir i Andøy, Evjemoen i Setesdal, Løren leir i Oslo og Steinkjersannan ved Steinkjer.