Trenger nye legekontorer

Søndre Frydenlund legesenter er trangbodd og gir ikke plass til flere enn de 3 legene som har kontor her. Når det så er plassmangel også i rådhuset, må legene nå ut på leiemarkedet for å finne nye kontorer i Sortland sentrum.

Søndre legesenter

Gården som huser Søndre Frydenlund legesenter har ikke ledig plass til flere leger, og dermed må Sortland kommune ut i leiemarkedet for å finne nye lokaler et annet sted. Hele legesenteret vil dermed bli flyttet når nye lokaler er klare.

Ventelistene ved Sortland legekontor har vært laaange i de siste månedene. Nå er man i ferd med å bemanne opp, slik at det skal bli nok leger og andre ansatte for å gi den helsetjenesten til Sortlands innbyggere som kommunen er pålagt. Ved rådhuset er det imidlertid heller ikke plass. Faktisk er det leger i dag som har uegnede kontor i rådhuset og egentlig skulle vært flytte ut i andre lokaler.

Kommunen er derfor på jakt etter ca 420 kvm kontorer i ett bygg, for å kunne huse de 3 legene fra Søndre Frydenlund og kanskje 1 eller 2 fra det kommunale legekontoret. På sikt vil Sortland kommune bygge et eget helsehus, der både alle legene og andre helsearbeidere skal få plass. Dette ligger noen år frem i tid, og i inntil det står klart, kanskje i 2021, må kommunen leie lokaler.

At kommunen må ut og leie større lokaler og bemanne opp dette, betyr en øket kostnad på ca 800.000 årlig, sier helsesjef Sture Jacobsen i en utredning han har gjort om saken. Det er relativt greit med søkere når Sortland lyser ut ledige legestillinger og derfor tror Jacobsen at man skal klare å ansette de fagfolkene som trenges i faste stillinger fremover. Litt av «problemet» hittil har vært knyttet til unge kvinnelige leger, som har blitt gravide og fått svangerskapspermisjon. Da må man ha inn vikarer, og det har vist seg vanskelig, noe som igjen har gitt køer og ventetid for pasientene.

En løsning på dette er å ha litt «overkapasitet» i egne ansatte, slik at sykemeldinger og permisjoner ikke går ut over tilbudet til pasientene. Helsesjefen skisserer dermed en løsning på problemene med legemangel i Sortland at man finner nye og større lokaler, samt bemanner opp i nødvendig grad. Dermed vil man på sikt få ned køene og ventetiden for pasientene.

Astrid Berthinussen Holm flytter nå til Risøyhamn og blir lege der fra 1.september. Hun vil både være fastlege ved kontoret i Risøyhamn, men også ha funksjonen som kommuneoverlege for Andøy. Holm har vært kommuneoverlege i Sortland de seneste årene.