Den perfekte byggesøknad

Det er ikke hver dag ansatte ved teknisk leverer byggesøknader, men det skjer selvsagt. Nå skal Sortlands byplanlegger, Kristine Røiri, bygge garasje og hennes detaljerte søknad må vel være årets mest perfekte byggemelding.

Røiri garasje

Byplanlegger Kristine Røiri har selv tegnet fasadeskissene til huset og den nye garasjen, og det viser at hun også kan håndverket. Eiendommen ligger i Skolegata på Sortland.

Ikke mindre enn 10 sider med fasadetegninger, målsatt og i detaljert målestokk, ligger ved søknaden fra byplanlegger Kristine Røiri og Børre Stranda. Her er ikke tatt noen snarveger med datategning og alt er gjort sirlig for hånd. Hovedsøknaden er på 4 sider, mens kartvedlegget er på 2 sider og plantegningen teller 2 sider. Nabovarsel er sendt ut og vedlagt søknaden, og her må man jo være nøye når naboene er kommunen selv og redaktøren i Bladet Vesterålen.

Garasjen blir under 50 kvadrat, men får over 4 meters mønehøyde. Dermed må den byggemeldes, skriver Røiri selv i søknaden. Det er nok riktig, for hun burde vite slikt. Saken får likevel forenklet behandling og eierne kan stå som ansvarlige for prosjektet selv. I søknaden om ansvarsrett kommer det likevel til syne en ørliten tvil. Her er det krysset av «ja» for «oppfylles vilkårene for 3 ukers behandlingstid», men det er påført et spørsmålstegn ved siden av. Er byplanleggeren likevel litt i tvil eller har kollegene for mye å gjøre?

Den gamle garasjen var liten og bygget inn som en del av bolighuset. Nå vil man ta dette i bruk som boligareal. Da skal man søke om bruksendring, og det gjør selvsagt Røiri og Stranda også. Skisse med nøyaktige mål følger selvsagt med her også.

Garasjen ligger mindre enn 15 meter fra midtlinja i vegen, altså Skolegata, og da skal det søkes om dispensasjon fra Vegloven. Dette bør imidlertid ikke være noe problem, mener søkerne, da gata her er blitt gang og sykkelveg, men gir adgang til boligene for egne biler. Tre sider med utfyllende kommentarer, situasjonsplan og beskrivelser med henvisning til reguleringsplanen fra 1963 følger selvsagt også.

Til sammen inneholder altså søknaden her 21 sider, undertegnet og signert av Børre Stranda og Kristine Røiri. Kollega Marita Grande på teknisk etat har fått æren av å saksbehandle denne søknaden fra byplanlegger Røiri, og det skulle vel forundre litt om hun finner noe å anmerke. Saken er mottatt av Sortland kommune og påbegynt 27.mai. Med 3 ukers frist burde vedtaket være fattet innen 17.juni – om det da ikke foreligger noen formaliteter som betyr utvidet saksbehandling.