Tomta er gjort klar

Ikke mindre enn 4.450 lastebillass er kjørt ut fra Lamarka for tomtegrunn til det nye sykehjemmet. Det er deretter tilført 755 lastebillass med sprengstein og pukk. Tomta er klar til bygging.

Den store tomta like ved Blåbyhallen ligger klar til bygging av sykehjem (foto: VNY).

Jobben med utgraving og innfylling av tomta er gjort av firma Ottar Bergersen og sønner AS.

I løpet av vinteren og våren har det gått en jevn strøm av lastebiler fra Lamarka til Steiro, der massene er planert ut.

– Hele 35.000 kubikkmeter fast myr er tatt ut, forteller prosjektleder Johnny Johansen i Sortland kommune til Vesterålnytt.

Det samlede volumet som er gravd ut er ca 53.000 kubikkmeter, som inkluderer både myr, jord, og morenegrus.

– Uttaket av er litt større enn først anslått, forteller Johansen.

Dette er endringer som var vanskelig å fastslå og kalkulere før arbeidet ble utført.

– Det er alltid en fare for at ting ikke er slik man hadde tenkt før arbeidet i grunnen starter, sier han.

Noe av gravinga skjedde i vinter rett ved Lamarktunet (foto: VNY).

I tillegg var det et lite parti med dårlig morenemasser, som ikke kunne brukes i tomten.

Dette måtte også lastes opp og kjøres ut.

Da måtte det tilføres like mye nye bærekraftige masser i form av stein og pukk.

– Kostnadsøkningen har vært minimal og er dekket av annen post (usikkerhetsavsetning) i sykehjemmets budsjett.

Dette vil således ikke påvirke de totale byggekostnadene for sykehjemmet, påpeker Johnny Johansen.

Arbeidet har gått greit og er utført iht. fremdriftsplan.

Prislappen for tomtejobben var i utgangspunktet 4,3 millioner kroner pluss moms, men ble altså litt høyere.

Til tross for mange biler i drift så har transporten mellom Lamarka og Nordnes gård på Steiro gått greit.

Det må derfor rettes en stor takk til alle trafikanter som har vært berørt av tiltaket.

– De fleste har vist både tålmodighet og hensyn til det arbeidet som har pågått, sier Johansen.

Han påpeker også kommunen er svært fornøyd med arbeidet som firma Ottar Bergersen AS har utført.

De har vært raske til å løse de utfordringene som har kommet underveis.

– Det har vært en god dialog gjennom hele prosjektet og det meste har gått knirkefritt, mener prosjektlederen.