Tok nesten høyspenten

Gravemelding skal alltid være på plass før jobben starter. I mars glippet det for Sortland kommune selv, da man skulle hindre oversvømmelse av en grøft. Gravingen kunne endt fatalt.

Å starte graving uten gravemelding kan ende med alvorlige konsekvenser (illustrasjonsfoto).

Mye nedbør i mars gjorde at teknisk etat i Sortland kommune hadde stor innsats for å hindre oversvømmelser ved grøfter og avløp.

Da det samlet seg mye vann i en grøft i et boligfelt, fryktet man at dette skulle renne inn i kjellerne på tilstøtende bolighus.

Kommunen kontaktet en lokal maskineier som kom umiddelbart.

Dette var en fredag ettermiddag og man ville bare grave et hull ned til stikkrenna.

Da dette viste seg noe vanskelig, bestemte folkene på stedet å grave videre til nærmeste avløpskum.

Alt dette skjedde «på sparket» og uten at gravemelding var på plass. Kabler og rør var altså ikke påvist.

Under gravingen ble så en internettkabel revet av, og flere husstander mistet sin dataforbindelse.

Vesterålskraft Bredbånd ble kontaktet for å skjøte kabelen og da gikk alarmen.

Kun et par meter fra gravemaskinen lå det to høyspentkabler i bakken. Høyspenten var i drift og strømførende.

– Potensiell konsekvens kunne vært fatal, slår driftsleder Sindre Brun i Vestall AS fast i et brev til kommunen.

Han påpeker at ingen skal iverksette gravearbeid uten gravemelding og nødvendig påvisning.

Dette gjelder særdeles med arbeid nær elektrisk forsyningsnett uten avtale med netteier.

Internt i Sortland kommune har man allerede evaluert saken.

– Vi har gjennomgått våre rutiner for graving og gravemelding med de ansatte, sier Ørjan Mathillas, som er avdelingsleder for kommunalteknikk.

De ansatte har fått en påminnelse om hvilke konsekvenser slike handlinger kan medføre.

– Graving uten gravemelding skal ikke forekomme, slår Mathillas fast i sitt svarbrev til Vestall AS.

Denne gangen gikk det altså forholdsvis bra. «Kun» en internettkabel ble avrevet.

Dersom gravemaskinen hadde kommet bort i eller revet av høyspenten, kunne faktisk menneskeliv gått tapt.

Vesterålnytt har valgt å anonymisere de involverte, da forholdet nok må betraktes som en menneskelig svikt i en hektisk arbeidsdag.

VNY gjør også oppmerksom på at gravemaskinen ikke kom fra noen av kommunens større maskinfirma.