Ble bare surr

Etter 20 år med surr, har Forsvaret i Norge fått nok. Nå leverer man tilbake de 8 helikoptrene man har kjøpt og hever kontrakten med fabrikken. Dermed står Kystvakta uten helikopter.

Helikoptrene skulle fly, men ble mest stående på verksted (foto: Forsvaret).

Anskaffelsen av NH90 har pågått siden 2001. Etter planen skulle 14 maritime helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter vært levert innen 2008.

I løpet av 20 år er det kun levert 8 helikoptre i endelig versjon.

Kvaliteten på leveransen har vært langt under det forventede og nå er den sagt opp.

Helikoptrene som skulle fly 3.900 timer årlig, har i gjennomsnitt fløyet 700 timer.

– Vi har gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å heve kontrakten med leverandøren, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Nyheten ble kunngjort under en pressekonferanse i Oslo fredag morgen.

Forsvarsdepartementet bad i februar en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten.

Rapporten slår fast at det selv med store ekstrainvesteringer ikke vil være mulig å øke dette til et nivå som møter Forsvarets behov.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarsmateriell har nå sendt en hevingserklæring til leverandøren NATO Helicopter Industries (NHI).

NH90 har vært mer på verksted enn i lufta (foto: Forsvaret).

En heving av kontrakten innebærer en full tilbakeføring av partenes ytelser.

Norske myndigheter vil derfor begynne forberedelsene til å levere tilbake både helikoptrene og annet materiell til leverandøren.

Dessuten krever man tilbakeført om lag 5 milliarder kronene som er blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

– Men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått, står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for.

Og leverandøren kan ikke presentere realistiske løsninger på problemene, sier Gro Jære.

Helikopteret tas umiddelbart ut av drift av siden kontrakten nå avsluttes.

På kort sikt betyr det at de oppdragene NH90 hadde lagt opp til å støtte, nå kanselleres.

Det betyr også at Kystvakten ikke vil ha den luftstøtten Forsvaret hadde lagt opp til.