Prisene øker raskt

Prisene steg med 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

Økningen er høyere enn endringen i april, som allerede var på et svært høyt nivå.

– I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988.

Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedsendringen i KPI er så høy, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Økningen kommer av sterkere vekst i prisene på blant annet drivstoff, møbler og matvarer den siste måneden sammenlignet med veksten i samme periode i fjor.

– ­ Den høyere tolvmånedersraten kommer til tross for at strømprisene gikk noe ned fra april til mai, mens de gikk opp på samme tid i fjor.

Isolert sett trekker strømprisen økningen i KPI ned, men prisene stiger på mange nok andre varer og tjenester til at veksttakten likevel øker fra april til mai, sier Espen Kristiansen.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI-JAE , steg med 3,4 prosent fra mai i fjor til mai i år, opp fra 2,6 prosent i april. KPI-JAE er et vanlig mål på underliggende prisvekst.

– En av grunnene til at veksten i KPI-JAE øker fra april til mai er at matvareprisene steg noe den siste måneden i år, mens de falt på samme tid i fjor, sier Espen Kristiansen.

Matvareprisene var 3,1 prosent høyere i mai enn ett år tidligere, opp fra en tolvmånedersvekst på 2,1 prosent i april.