Rentene vil øke mye

Hos SSB venter man boligrente på 4% om et par år. Årets lønnsoppgjør ser allerede ut til å bli spist opp, og vel så det, av økende priser.

Etter godt over ett år med rekordlav styringsrente på 0 prosent, har Norges Bank satt opp renta tre ganger siden september i fjor til nåværende 0,75 prosent.

Dette nivået er fremdeles betydelig lavere enn hva sentralbanken omtaler som et normalt rentenivå. En normal pengemarkedsrente er anslått å være rundt 2 prosent.

Med ytterligere tre rentehevinger i år på til sammen ett prosentpoeng vil styringsrenta komme opp på 1,75 prosent, før den økes ytterligere neste år.

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret.

Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier forsker Thomas von Brasch hso SSB.

Partene i lønnsforhandlingene ble enige om lønnsrammer på 3,7 til 3,8 prosent i år.

Imidlertid vil det høye presset i arbeidsmarkedet sannsynligvis føre til at lønnsveksten øker mer enn disse rammene.

– Vi anslår en årslønnsvekst på 4 prosent i 2022.

Ettersom anslaget for inflasjonen har blitt justert opp til 4,7 prosent, innebærer dette likevel en reallønnsnedgang i år, sier Thomas von Brasch.

I årene framover ventes det at reallønnen vil stige.

Årslønnsveksten ventes å forbli på rundt 4 prosent i 2023 og 2024, noe som vil gi en reallønnsvekst på knappe 2 prosent som gjennomsnitt over disse to årene.