Lotto til frivillige

Vinner du ikke i Lotto? Da må man tenke at en stor del av pengene går til gode formål. Røde Kors og Redningsselskapet er vinnere uansett hvem som får ukens premie.

Fra og med tildelingsåret 2018 ble fordelingen av Norsk Tippings spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner lagt om basert på objektive kriterier.

Ordningen skal bidra til å sikre viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, samt natur-, miljø- og dyrevern.

Ordningen skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver videreføres.

Stortinget har derfor gitt tilslutning til at Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal sikres en årlig fast andel av midlene.

Disse tre organisasjonene utfører oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap. Øvrige organisasjoner må søke.

Overskuddet fra 2021 fordeles nå i 2022 til de tre store mottakerne.

Norges Røde Kors får 292 millioner, Redningsselskapet 180 millioner og Norsk Folkehjelp 22 millioner kroner.

Totalt fordeles det dermed vel 495 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping.

-Norge går ikke rundt uten frivilligheten, og det frivillige beredskapsarbeidet er bokstavelig talt livsviktig.

Hver eneste dag gjør frivillige over hele landet en uunnværlig innsats for den nasjonale beredskapen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.