To vil bygge brannstasjon

Prisen for å bygge ny brannstasjon på Myre vil bli nær 30 millioner. Laveste av to innkomne anbud er fra Myre Trelast AS, med sluttsum på vel 28 millioner for en ferdig oppsatt stasjon.

Den nye brannstasjonen vil ligge svært sentralt på Myre, ved Havnegata, og ha meget kort tilkjøringstid for mannskapene og kort veg ut til eventuelle brannsted. Innfelt fasade av den nye stasjonen.

Ved åpningen av innkomne anbud den 15. desember lå det bare to tilbud på bordet hos Bengt Stian Nilsen i Øksnes rådhus. Det ene var fra Sortland Entreprenør AS og det andre fra Myre Trelast AS. Prislappene lød på henholdsvis 29,4 millioner og 28,1 millioner. Begge beløp er inkludert moms, og netto er anbudene «bare» 23,5 og 22,5 millioner. Kommunen kan trolig få tilbake mye av momsen.

Nå skal det finregnes på tilbudene. Kontrakten skal etter planen signeres i løpet av uke 8 neste år, slik at bygget skal kunne tas i bruk innen jula 2018. Fortsatt er det ganske åpent spørsmål hvem som ender opp med tilslaget, men Myre Trelast AS ligger i utgangspunktet best an. Kommunen påpekte i utlysningen at valg av entreprenør blir gjort ved å vektlegge pris med 80% og andre forhold med 20%. Det har altså vært helt avgjørende å få prisen ned.

I flere år har Øksnes kommune forsøkt å få på plass en ny brannstasjon, innenfor økonomiske rammer som kan forsvares. Da man sist bad om anbud fra entreprenørene, og håpet å komme under 13 millioner, var laveste pris på det dobbelte. Kommunen avlyste da prosjektet, rett og slett fordi det ikke var 30 millioner i kommunekassen til dette bygget. Nå var altså håpet å kommune vesentlig under dette, men det har man ikke greid.

Øksnes kommune har hatt prosjektet åpent ut til alle entreprenører i Norge, slik at alle kunne regne pris og komme med tilbud. Responsen var altså laber, ettersom det kun kom inn 2 tilbud på prosjektet. Det er ÅF Solid Colsult AS i Molde som har laget skisser og planer for nybygget.

Prosjektet er strippet ned for all luksus, slik at det blir et nøkternt bygg for det lokale brannkorpset.  Første etasje vil bestå av en vaskehall på 52 kvadrat og et tilknyttet vaskerom. Her kan altså bilene kjøres inn for vask, før de flyttes over til selve garasjen. Det er 3 store porter på ene siden av bygget, mens det er 3 mindre på baksiden. Dermed kan man kjøre inn både store og små biler i en felles garasje på 247 kvadrat.

Første etasje vil ellers inneholde garderober for mannskapene, lager og toaletter. Andre etasje vil ha et stort møterom på 62 kvadrat, pluss 3 kontorer. Også her blir det toaletter og garderober, pluss et lite lager.

Ytre mål på brannstasjonen er 32 meters lengde og 18 meters bredde. Dermed er det grunnflate på 576 kvadrat og totalt areal på ca 600 kvadrat.

Øksnes kommune har allerede utarbeidet svært detaljerte planer og stiller en rekke krav til entreprenøren. Likevel står det åpent på flere felt der man tar imot innspill. Dette gjelder blant annet utformingen av taket, som gjerne kan være saltak. Om kostnaden blir lavere, er man også åpen for å godta flatt tak. Utvendig kledning er heller ikke avgjort, så det er foreløpig litt uvisst hvordan brannstasjonen vil se ut når den står endelig ferdig.