Sortland får støtte

Nå får Sortland penger til å dele kunnskap om «Æ e mæ»-prosjektet med flere. Her har det vært jobbet målrettet i flere år med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Fylkesråd  for folkehelse i Nordland, Aase Refsnes (SV), roser Sortland for «Æ e mæ»-prosjektet og gir nå økonomisk støtte til oppfølging (foto: NFK/fotomontasje).

Sortland kommune ønsker å lage både trykt og digitalt undervisningsmateriell til sitt «Æ e mæ» prosjekt. Det skal være tilgjengelig for andre kommuner, skoler og barnehager. Undervisningsopplegget er allerede godt gjennomarbeidet og har fått stor oppmerksomhet fra faginstanser og kommuner over hele landet.

-Sortland har gjennom en årrekke gjort seg mange erfaringer og opparbeidet seg stor kunnskap om temaet. De er et godt eksempel på kunnskap som bør videreformidles til andre kommuner og fagmiljøer sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.

Refsnes mener #metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering og overgrep er et langt større problem enn tidligere antatt. Hun har derfor tatt initiativ til å kartlegge utbredelsen blant elever og ansatte i fylkeskommunen.

-Vi må både få en oversikt over omfanget og sette inn nødvendige tiltak for at dette skal skje færrest mulig i fremtiden. Spesielt viktig er det at vi sikrer oss at våre barn og unge får vokse opp trykt. Seksuell trakassering og overgrep skaper redsel og usikkerhet, og gir psykiske ettervirkninger som kan vare livet ut. Slik aksepterer vi ikke at folk i Nordland skal ha det!

Fylkeskommunen har nylig vedtatt en regional folkehelseplan med tilhørende årlige handlingsprogrammer hvor problematikken har en sentral del.

-Vi kan ikke lukke øynene for hva #metoo-kampanjen og andre avsløringer har fortalt oss om hva som foregår rundt i det ganske land. Vi tar dette svært alvorlig noe våre handlinger også skal vise sier Refsens.

Sortland kommune har søkt Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet om støtte. Fylkesråd Refsnes har innvilget et tilskudd på inntil 192 000,- under forutsetning at søker får innvilget tilskudd fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet, slik at tiltaket kan realiseres. Den totale kostnadsrammen er 570 000,-.