Vakt uten helikopter

Fortsatt mangler Kystvakten helikopter, 10 år etter at nye maskiner skulle vært på plass. De 6 nye helikoptrene som kommer, vil heller aldri kunne oppfylle de kravene man hadde satt.

Kystvakten har hatt øvelser med bruk av nye NH90-helikopter, men ennå er ingen slike klare for aktiv bruk i tjenesten (foto: Kystvakten).

De nye helikoptrene er fortsatt under innfasing, og det blir stadig nye forsinkelser. Heller ikke i 2017 var det mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy. Nå slår man alarm, ettersom ingen vet når dette vil være på plass.

– Vi frykter det vil gå enda 5 år før alle de nye NH90-helikoptrene er fullt operative, sier stabssjef Morten Jørgensen i Kystvakten i en kommentar til NRK Nordland. Per nå har Kystvakten kun ett NH90-helikopter i bruk på ett skip, men det er inntil videre ikke operativt.

-Vi har med oss helikopteret ut, og vi kan gjøre et enkelt søk i lufta, men vi kan ikke planlegge med bruk av helikopteret, sier Jørgensen. Han sier Kystvakten planlegger å leie inn Kystverkets fly for å hjelpe til, men de kan for eksempel ikke kan plukke folk opp av vannet. Uten helikopter kan Kystvakten heller ikke sette kontrollører om bord i båtene.

Forvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90-helikoptre, med en samlet prislapp nå på 6,8 milliarder kroner. 8 av disse skal erstatte 6 av Kystvaktas gamle Lynx-helikoptre. Ved inngangen til 2018 er altså ikke dette ennå kommet på plass. Uventet mye tid vil gå til vedlikehold og service, slik at helikoptrene får lite flytid.

Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det man har lagt til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet. Dette både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser og Kystvaktens bidrag i beredskapen. Dette er en sterk bekymring.

Kystvaktflåten har i 2017 bestått av 8 havgående fartøy og 6 fartøy for operasjoner i kystnære farvann. Planlagt reduksjon i strukturen gjør at fra 1. januar 2018 vil Kystvakten kun disponere 5 fartøyer for operasjoner i kystnære farvann.

Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp klassen, er det en moderne flåte med tilpassede kapasiteter til kystvaktoppgavene. Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for de tre fartøyene i Nordkapp klassen. Byggestart for disse fartøyene er nært forestående, og vil bli gjort av norske skipsverft. Nye fartøy kan være på plass fra 2022.

Kystvaktsentralen fikk 65.000 meldinger i 2017, og Kystvakta har blitt satt inn i 151 søk- og redningsaksjoner og gjennomført 64 slep. Kystvakten har gjennomført 1.427 inspeksjoner. Av disse ble det i 288 tilfeller gitt advarsler og i 55 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig art at fartøyene er blitt anmeldt eller oppbrakt til norsk havn for bevissikring.

Manglende helikopterkapasitet går utover kontrollen med fiskefartøyene, som er spredd over et stadig større område. 4 av Kystvaktens skip skal kunne ta med helikopter, men status nå er altså at bare ett er klart for nye NH90.