Tilbake i jobbene

Handelsbyen Sortland har nå fått de fleste tilbake i jobb igjen etter korona. Ledigheten er for første gang på lenge krøpet under hundre personer, og arbeidsmarkedet er frisknet til igjen.

Butikker og servicebedrifter preger Sortland og her er mange nå kommet i jobb igjen (illustrasjonsfoto).

Mens Sortland på det meste hadde opp mot 450 helt arbeidsløse en periode og mange permitterte, er det nå ved utgangen av august langt mer oppløftende tall fra Blåbyen.

Fortsatt står 98 personer uten fast jobb, men det er 78 færre enn på samme tid i fjor. Nesten en halvering av ledigheten.

Det samme ser man på antall permitterte, der det nå «kun» er 35 personer som har pålagt «fri» fra jobben i Sortland.

54 personer ønsker seg større stillingsprosent, men også her er det en stor forbedring – viser de ferske tallene fra NAV.

Ledigheten ellers i Vesterålen har også bedret seg i løpet av august, men fiskerikommunen Øksnes skiller seg litt ut her.

For tiden er det 93 øksnesværinger som står uten jobb, og dessuten er det 79 permitterte. Vel 40 ønsker dessuten større stillingsprosent.

Dette betyr at 4,1% av arbeidsstyrken i Øksnes går «på tomgang» nå ved starten på september, mens det er langt bedre om jobbene i nabokommunen (kun 1,8%).

Ledigheten i Nordland fylke ellers holder seg stabil, men er generelt i bedring.

Høyest antall permitterte finner man innen industri med 195 personer, og det er fiskeindustrien som står for flertallet av disse.

Slik sett viser tallene fra Øksnes samme tendens som i Vest-Lofoten, og det er nok er resultat av at fiskeriene ennå ikke er i gang etter sommeren.

Hadsel hadde 108 helt ledige i august, mens det var 44 i Andøy og 31 i Bø. Her er utslagene mindre enn i nabokommunene.