Tidenes investering

Da Andøy-bedriften Leonhard Nilsen gikk inn i Rana Gruber for femten år siden, var det få som trodde på en eventyrlig utvikling for selskapet. Det ble LNS sin beste investering noensinne.

Frode Nilsen i LNS er fornøyd med Rana Gruber-aksjene (foto: LNS/Rana Gruber).

I dag sitter LNS Eiendom as med ca 20% av aksjene i det børsnoterte selskapet Rana Gruber ASA.

Dette tilsvarer ca 7,5 millioner aksjer, som med dagens børskurs gir en verdi på den nette sum av 588 millioner kroner.

Hittil i år, pr tredje kvartal, har LNS fått utbetalt ca 60 millioner kroner i utbytte fra Rana Gruber.

Også for fjerde kvartal kan man nok vente seg utbytte på noen millioner til.

Aksjekursen har i løpet av et år steget fra 42 til 77 kroner. En ganske unik økning på Oslo børs.

I fjor solgte LNS noen av sine aksjer og fikk ca 230 millioner for 4 millioner aksjer.

Om man summerer disse tallene litt uhøytidelig, så kommer man svært nær en milliard kroner.

– Jo, bekrefter Frode Nilsen overfor Vesterålnytt.

– Aksjene i Rana Gruber er nok den beste investeringen LNS har gjort, sier Nilsen.

Og utsiktene for Rana Gruber er fortsatt god, med stor etterspørsel etter jernmalm på verdensmarkedet.

Rana Gruber produserte over 500.000 tonn jernmalmkonsentrat i tredje kvartal, som er ny rekord.

Det ekstra hyggelige her er at flere lokale investorer har vært med på denne reisen.

Selskapet LNS Mining AS kjøpte altså Rana Gruber i 2008 for 200 millioner kroner.

Her var Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom As inne med to tredeler av eierskapet.

Den siste tredelen var eid av andre med tilknytning til Andøya.

Roger og Kristian Adolfsen var sentrale her, sammen med Haugen-familien.

Dessuten var Even Carlsen fra Lofoten med, sammen med Benn Eidissen fra Bodø.

HI Capital as har fortsatt i dag 2,2 millioner aksjer i Rana Gruber og Mecca Invest har 400.000 aksjer.

Dette er selskapene til Kristian Adolfsen og Roger Adolfsen.

AH Gruppen as sitter på vel 1,1 millioner aksjer og her var nå avdøde Andreas K. Haugen en sentral person.

Grafo AS har 1,2 millioner og det er selskapet til Even Carlsen, opprinnelig fra Leknes.

Eidissen Consult AS har ca 900.000 aksjer, der Benn Eidissen er hovedaksjonær.

Lokalt eierskap i nord er altså 13,5 millioner av de 37 millioner aksjene som er i Rana Gruber.

Dagens notering på Oslo børs er ca 77,50 pr aksje i gruveselskapet.

Dette betyr at «LNS og venner» investerte 200 millioner for femten år siden, og har nå en verdi over milliarden.

I tillegg kommer de utbyttene man har fått som aksjonær i Rana Gruber ASA.