Widerøe fortsetter

– Jeg er glad for at vi nå har innstilt på tildeling av kontraktene på de resterende FOT-rutene.

Nå sikrer vi de reisende i distriktene et styrket og rimeligere flyrutetilbud, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag innstiller Samferdselsdepartementet Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe) på tildeling av kontrakter på totalt 18 FOT-ruter.

Widerøe var eneste tilbyder på disse rutene. På de resterende seks ruteområdene var det to eller flere tilbydere, og kontraktene ble tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe 2. oktober i år.

Widerøe tildeles kontrakter for blant annet disse rutene:

  • Stokmarknes–Bodø
  • Stokmarknes–Tromsø
  • Svolvær–Bodø
  • Leknes–Bodø

Fra oppstart av ny avtaleperiode, har regjeringen sikret at nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres.

Dessuten vil kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst.

Den neste kontraktsperioden for alle de nye FOT-rutene starter 1. april 2024.

Samferdselsdepartementet skal betale 2,35 mrd kr. til operatørene i året for drift av rutene. Det er en økning på om lag 150 prosent fra dagens nivå.