Korona ikke farlig

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en endring i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer som fjerner covid-19 fra denne sykdomslisten.

Samtidig oppheves covid-19-forskriften.

– Dette er en merkedag.

Vi støtter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at covid-19 ikke lenger oppfyller smittevernlovens kriterier for å klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helsedirektoratet og FHI fastslår at klassifisering av covid-19 som en allmennfarlig smittsom sykdom ikke lenger er nødvendig for smittevernet.

Departementet har samtidig vedtatt å oppheve covid-19-forskriften (lovdata.no). Forskriften ble vedtatt 27. mars 2020 og er endret cirka 300 ganger på to år.

Forskriften regulerte detaljert de ulike smitteverntiltakene som ble tilpasset gjennom pandemien.

De fleste bestemmelsene i forskriften ble opphevet i løpet av 2022, men det har gjenstått blant annet særregler for smittevernet på Svalbard.

For pasienter innebærer forskriftsendringen at de på lik linje som for andre luftveisinfeksjoner må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19, og at retten til gratis selvtester og behandling faller bort.

Dermed er covid-19 nå i samme kategori som influensa og RS-virus.

Legemiddelet Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke, vil fortsette å være tilgjengelig gratis frem til 1. april 2025.