Ber om 60 millioner

Et nytt «container-museum» i Sortland havn vil koste 200 millioner kroner. Museum Nord ber nå Sortland kommune delta i finansieringen med 60 millioner for å realisere prosjektet.

Slik kan «Gaia museum» bli seende ut (foto: Museum Nord/Gaia).

En god stund nå har det vært jobbet med å fullføre «Gaia-prosjektet», som skal ende opp med et ganske spesielt bygg i Sortland sentrum.

Bygget skal ligge utenfor Scandic hotell, i forlengelsen av hurtigrutekaia.

En av hovedidéene bak prosjektet er å gjenbruke materialer til nybygget.

Containere som er tidligere brukt i fiskeindustrien skal være basis, der disse settes sammen til en helhet.

I tillegg kommer betong, der man vil prøve ut helt nye løsninger med å gjenvinne deler av Nortura-bygget.

Prislappen er antydet til ca 200 millioner kroner.

Selve bygget vil koste 160 millioner, mens utstillingen i museet har en prislapp på 40 millioner.

En del av Gaia skal ligge under vann, med glass for innsyn (foto: Museum Nord/Gaia).

Hvem som skal betale dette er ikke helt avklart, men Museum Nord har ikke selv særlig mye å bidra med.

Håpet er derfor at Nordland fylke, staten og Sortland kommune kan ta en tredel av kostnadene hver.

Det betyr at Sortland inviteres til en dekke opp 57 millioner i «pakken».

I tillegg til dette ber man om at kommunen også betaler forarbeidet med 2,5 millioner.

Det er imidlertid mulig å hente tilskudd fra flere aktuelle instanser.

Håpet er å få 10 millioner fra Innovasjon Norge og Enova, samt 20 millioner fra Sparebanken samfunnsløftet.

Det er allerede kommet 30 millioner inn i prosjektet fra Forskningsrådet og to EU-prosjekt.

Nå skal saken behandles av lokalpolitikerne i Sortland.

Spørsmålet nå er om man sier OK, godtar en foreslått avtale om samarbeid og gir grønt lys for bruk av 60 millioner til Gaia.

Har du kommentarer til saken kan du sende epost til red@vny.no.