Tatt for flere tyveri

En mann i 20-årene fra Vesterålen er varetektsfengslet i 4 uker i forbindelse med flere innbrudd og tyverier. Politiet har beslaglagt en del av tyvegodset, som mest består av el-verktøy.

Elektrisk verktøy har vært hovedmålet for tyveriene (foto: Politiet).

Innbruddstyveriene er begått i perioden fra februar til begynnelsen av april i år, opplyser Steffen Ravnåsen i politiet.

Han er fungerende påtaleleder i Nordland politidistrikt.

Det dreier seg om tyverier med en samlet verdi mellom 150.000 og 200.000 kr, ved tre forskjellige bedrifter.

Begrunnelsen for varetektsfengslingen er faren for gjentakelse.

Det er videre berammet hovedforhandling i slutten av juni måned.

Politiet tar sikte på å holde mannen i varetekt fram til hovedforhandlingene.

– Vesterålen har hatt en klar økning i vinningslovbrudd hittil i år sammenlignet med i fjor.

Politiet har derfor høy prioritert på denne typen saker, sier Steffen Ravnåsen.

Vesterålnytt kjenner til at det for en måned siden ble meldt om et omfattende tyveri fra en anleggsplass på Stokmarknes.

Leilighet-prosjektet «Bo i Sentrum» var avsperret, men likevel kom noen seg in på området i løpet av første helga i mars.

Her ble det stjålet mye el-verktøy, tilsvarende det som nå kan være gjenfunnet hos den pågrepne mannen.